XSMB chủ nhật - KQ xổ số Miền Bắc chủ nhật - Trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 10-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
86690
G.1
00944
G.2
08354
56997
G.3
37618
26670
35119
32760
52753
06126
G.4
5496
7992
9661
7956
G.5
5000
7140
6545
0912
6326
8136
G.6
400
632
125
G.7
91
05
33
73

Đầu

Lô tô

0 5;
1 2;8;9;
2 5;6;6;
3 2;3;6;
4 4;5;
5 3;4;6;
6 1;
7 3;
8
9 1;2;6;7;

Đuôi

Lô tô

0 4;6;7;9;
1 6;9;
2 1;3;9;
3 3;5;7;
4 4;5;
5 2;4;
6 2;2;3;5;9;
7 9;
8 1;
9 1;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 26-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
46970
G.1
31422
G.2
86547
33892
G.3
45364
70684
81736
25612
16840
89376
G.4
1695
0357
5666
7833
G.5
5090
6852
6342
8564
4633
3809
G.6
891
253
016
G.7
12
38
96
19

Đầu

Lô tô

0 9;
1 2;2;6;9;
2 2;
3 3;3;6;8;
4 2;7;
5 2;3;7;
6 4;4;6;
7 6;
8 4;
9 1;2;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 4;7; 9;
1 9;
2 1;1;2;4;5;9;
3 3;3;5;
4 6;6;8;
5 9;
6 1;3;6;7;9;
7 4;5;
8 3;
9 1;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 19-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
66449
G.1
97184
G.2
94411
45452
G.3
06547
36248
61648
53218
95146
48543
G.4
6951
8501
3322
1025
G.5
8769
7431
8313
0166
6893
4729
G.6
474
717
072
G.7
43
02
07
19