XSMB chủ nhật - KQ xổ số Miền Bắc chủ nhật - Trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
17632
G.1
94774
G.2
16188
17377
G.3
04817
77472
39263
02216
51663
23400
G.4
4505
3347
3003
7595
G.5
5793
1299
3483
9811
6264
8486
G.6
695
008
399
G.7
40
14
44
37

Đầu

Lô tô

0 3;5;8;
1 1;4;6;7;
2
3 2; 7;
4 4;7;
5
6 3;3;4;
7 2;4;7;
8 3;6;8;
9 3;5;5;9;9;

Đuôi

Lô tô

0 4;
1 1;
2 3; 7;
3 6;6;8;9;
4 1;4;6;7;
5 9;9;
6 1;8;
7 1;3;4;7;
8 8;
9 9;9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 25-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
15545
G.1
85710
G.2
17410
30692
G.3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
G.4
5607
7989
8806
1262
G.5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
G.6
204
487
280
G.7
16
06
98
51

Đầu

Lô tô

0 4;6;6;7;
1 6;9;
2
3
4 1;5; 6;7;7;
5 1;
6 1;2;7;
7
8 7;7;9;9;
9 2;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;1;1;7;8;8;
1 4;5;6;
2 6;9;
3
4
5 4;
6 1;4;
7 4;4;6;8;8;
8 9;
9 1;8;8;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 18-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
39903
G.1
64007
G.2
94691
49556
G.3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
G.4
0270
5179
3109
4524
G.5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
G.6
093
429
132
G.7
56
97
14
64

Đầu

Lô tô

0 3; 7;9;
1 4;8;
2 4;8;9;
3 2;
4 3;5;9;
5 1;6;6;
6 2;4;
7 9;
8 8;
9 1;3;7;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;7;9;
1 5;9;
2 3;6;
3 4;9;
4 1;2;6;
5 4;
6 5;5;
7 9;
8 1;2;8;9;
9 2;4;7;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 11-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep