XSMB chủ nhật - KQ xổ số Miền Bắc chủ nhật - Trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 09-05-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 02-05-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
76578
G.1
89773
G.2
28086
08979
G.3
53310
84913
98859
08697
50033
62005
G.4
3088
3199
8452
0669
G.5
1769
7670
1743
3964
2101
2475
G.6
813
561
798
G.7
76
34
85
13

Đầu

Lô tô

0 1;5;
1 3;3;3;
2
3 3;4;
4 3;
5 2;9;
6 1;4;9;9;
7 3;5;6;8; 9;
8 5;6;8;
9 7;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;7;
1 6;
2 5;
3 1;1;1;3;4;7;
4 3;6;
5 7;8;
6 7;8;
7 9;
8 7; 8;9;
9 5;6;6;7;9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 25-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
73278
G.1
29752
G.2
45407
84732
G.3
33840
31612
85993
13199
89957
35321
G.4
5788
0782
6501
6762
G.5
4864
5444
0604
4028
9450
9506
G.6
623
091
345
G.7
41
07
91
36

Đầu

Lô tô

0 1;4;6;7;7;
1 2;
2 1;3;8;
3 2;6;
4 1;4;5;
5 2;7;
6 2;4;
7 8;
8 2;8;
9 1;1;3;9;

Đuôi

Lô tô

0 4;5;
1 2;4;9;9;
2 1;3;5;6;8;
3 2;9;
4 4;6;
5 4;
6 3;
7 5;
8 2;7; 8;
9 9;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 18-04-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
89500
G.1
28554
G.2
92570
49815
G.3
04952
62208
76847
37635
17270
72952
G.4
1889
1779
7211
6471
G.5
4106
7177
3220
6116
9816
1575
G.6
549
606
127
G.7
08
56
62
30