XSMB chủ nhật - KQ xổ số Miền Bắc chủ nhật - Trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 27-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 20-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
80770
G.1
74803
G.2
88570
42720
G.3
53876
08026
67336
03704
43408
16903
G.4
2018
8532
3564
2072
G.5
8409
7739
0074
9074
0573
6822
G.6
820
944
037
G.7
52
33
61
24

Đầu

Lô tô

0 3;3;4;8;9;
1 8;
2 2;4;6;
3 2;3;6;7;9;
4 4;
5 2;
6 1;4;
7 2;3;4;4;6;
8
9

Đuôi

Lô tô

0 2;2;7; 7;
1 6;
2 2;3;5;7;
3 3;7;
4 2;4;6;7;7;
5
6 2;3;7;
7 3;
8 1;
9 3;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 13-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
96305
G.1
67959
G.2
20646
33331
G.3
93051
86138
60171
34010
77612
40721
G.4
7922
7402
4996
9753
G.5
9028
0798
6142
5181
3005
0430
G.6
913
266
605
G.7
20
21
36
01

Đầu

Lô tô

0 1;2;5; 5;5;
1 2;3;
2 1;1;2;8;
3 1;6;8;
4 2;6;
5 1;3;9;
6 6;
7 1;
8 1;
9 6;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;3;
1 2;2;3;5;7;8;
2 1;2;4;
3 1;5;
4
5
6 3;4;6;9;
7
8 2;3;9;
9 5;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 06-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77471
G.1
19152
G.2
97536
23750
G.3
96328
05336
86498
22305
92542
92511
G.4
1202
4265
3726
6791
G.5
9261
8406
8891
8795
0587
6651
G.6
733
915
460
G.7
50
36
64
96