XSMB chủ nhật - KQ xổ số Miền Bắc chủ nhật - Trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 24-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 17-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
22365
G.1
80585
G.2
51233
18206
G.3
96019
28041
33335
84405
47766
56983
G.4
0662
9764
3649
9731
G.5
9034
3966
3093
1775
7898
1925
G.6
266
316
572
G.7
97
50
53
24

Đầu

Lô tô

0 5;6;
1 6;9;
2 4;5;
3 1;3;4;5;
4 1;9;
5 3;
6 2;4;5; 6;6;6;
7 2;5;
8 3;5;
9 3;7;8;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1 3;4;
2 6;7;
3 3;5;8;9;
4 2;3;6;
5 2;3;6; 7;8;
6 1;6;6;6;
7 9;
8 9;
9 1;4;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 10-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35902
G.1
31314
G.2
95602
40508
G.3
88800
91768
96669
72035
32840
02228
G.4
7304
9775
0393
2766
G.5
9414
1229
3791
2810
9720
9332
G.6
840
864
219
G.7
40
66
26
22

Đầu

Lô tô

0 2; 2;4;8;
1 4;4;9;
2 2;6;8;9;
3 2;5;
4
5
6 4;6;6;8;9;
7 5;
8
9 1;3;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;4;4;4;
1 9;
2 2;3;
3 9;
4 1;1;6;
5 3;7;
6 2;6;6;
7
8 2;6;
9 1;2;6;

xsmb » xsmb chủ nhật » xsmb ngày 03-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
31186
G.1
04843
G.2
91474
14263
G.3
71382
56092
53921
86765
79000
44950
G.4
6310
9597
4434
5220
G.5
8407
8811
5408
5120
4332
2064
G.6
058
233
028
G.7
36
10
13
21