Xem KQXS.NET - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số nhanh nhất và chính xác nhất

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 16-10-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
66067
G.1
51010
G.2
58163
24893
G.3
22086
11007
59027
44020
89643
23923
G.4
3823
4029
6037
8722
G.5
4597
2086
4262
6785
2981
0394
G.6
970
084
208
G.7
56
38
14
07

Đầu

Lô tô

0 7;7;8;
1 4;
2 2;3;3;7;9;
3 7;8;
4 3;
5 6;
6 2;3;7;
7
8 1;4;5;6;6;
9 3;4;7;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;7;
1 8;
2 2;6;
3 2;2;4;6;9;
4 1;8;9;
5 8;
6 5;8;8;
7 2;3;6; 9;
8 3;
9 2;
G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
20
47
23
G7
172
821
474
G6
4904
0619
6399
6649
1014
6475
7970
1656
4192
G5
7160
4517
7785
G4
41480
58410
00689
47162
72808
20355
77233
44776
00381
43624
05302
18289
06624
78135
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
G3
71791
93064
61234
16212
64423
10253
G2
59482
36832
71014
G1
82324
01223
91543
DB
712965
734920
735007
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4;8; 2; 7;
1 9; 2;4;7; 3;4;8;
2 4; 1;3;4;4; 3;3;
3 3; 2;4;5;
4 7;9; 3;3;
5 5; 3;6;
6 2;4;5; 5;8;
7 2; 5;6; 4;
8 2;9; 1;9; 4;5;
9 1;9; 2;