XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
66
04
G7
571
962
G6
6274
4091
1981
3034
8848
6679
G5
3241
0926
G4
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
G3
11474
66143
29348
92180
G2
38642
69766
G1
05352
60187
DB
147653
475497
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8; 4;6;
1 6;
2 6;
3 5; 2;4;
4 1;2;3;7; 8;8;8;
5 2;3; 7;
6 6; 2;6;6;8;
7 1;4;4; 9;
8 1; 7;
9 1;8; 7;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
42
19
G7
844
598
G6
3939
9956
4204
4592
9894
7854
G5
8580
0582
G4
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
G3
90673
63145
93932
39126
G2
16932
72510
G1
01087
83487
DB
205383
926725
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;4; 4;8;
1 8;8; 9;
2 5; 6;
3 2;9; 2;
4 2;4;5; 2;4;
5 6;6; 4;
6 3; 1;
7 2;3;
8 3; 3;7; 2;5;7;
9 2;4;7;8;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
40
89
G7
424
127
G6
2202
0284
8175
6374
5610
1818
G5
5151
0975
G4
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
G3
28109
34923
85032
77815
G2
96871
38299
G1
84316
72927
DB
508348
776113