XSMB thứ 2 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 24-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 17-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
00002
G.1
89539
G.2
65196
14242
G.3
36791
17465
17396
80834
74698
49217
G.4
1790
4909
3532
7588
G.5
8464
6230
8652
5138
0853
7207
G.6
959
746
249
G.7
22
72
17
03

Đầu

Lô tô

0 2; 3;7;9;
1 7;7;
2 2;
3 2;4;8;9;
4 2;6;9;
5 2;3;9;
6 4;5;
7 2;
8 8;
9 1;6;6;8;

Đuôi

Lô tô

0 3;9;
1 9;
2 2;3;4;5;7;
3 5;
4 3;6;
5 6;
6 4;9;9;
7 1;1;
8 3;8;9;
9 3;4;5;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 10-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
44465
G.1
74590
G.2
42780
45659
G.3
29196
34304
14475
53724
61637
14983
G.4
2658
7187
9374
8323
G.5
6582
0009
4547
5429
5950
0984
G.6
646
461
869
G.7
33
06
76
92

Đầu

Lô tô

0 4;6;9;
1
2 3;4;9;
3 3;7;
4 6;7;
5 8;9;
6 1;5; 9;
7 4;5;6;
8 2;3;4;7;
9 2;6;

Đuôi

Lô tô

0 5;8;9;
1 6;
2 8;9;
3 2;3;8;
4 2;7;8;
5 6; 7;
6 4;7;9;
7 3;4;8;
8 5;
9 2;5;6;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 03-06-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35024
G.1
46369
G.2
76603
27648
G.3
55510
32786
54609
39479
29714
06833
G.4
7020
8676
3089
5912
G.5
9288
0277
3980
8641
4689
7198
G.6
225
813
825
G.7
78
48
45
15