XSMB thứ 2 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 2 - Trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 04-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 26-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27234
G.1
61620
G.2
29442
71430
G.3
71285
37989
62482
67475
65703
34114
G.4
4653
9878
4471
1839
G.5
0133
7292
8297
0646
4652
3382
G.6
424
832
419
G.7
63
88
24
56

Đầu

Lô tô

0 3;
1 4;9;
2 4;4;
3 2;3;4; 9;
4 2;6;
5 2;3;6;
6 3;
7 1;5;8;
8 2;2;5;8;9;
9 2;7;

Đuôi

Lô tô

0 2;3;
1 7;
2 3;4;5;8;8;9;
3 3;5;6;
4 1;2;2;3;
5 7;8;
6 4;5;
7 9;
8 7;8;
9 1;3;8;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 19-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
75801
G.1
19995
G.2
93219
56742
G.3
13459
21260
02582
01053
92502
27859
G.4
1440
1020
4024
9170
G.5
0057
6215
3858
8144
3559
8224
G.6
554
331
982
G.7
64
85
24
66

Đầu

Lô tô

0 1; 2;
1 5;9;
2 4;4;4;
3 1;
4 2;4;
5 3;4;7;8;9;9;9;
6 4;6;
7
8 2;2;5;
9 5;

Đuôi

Lô tô

0 2;4;6;7;
1 3;
2 4;8;8;
3 5;
4 2;2;2;4;5;6;
5 1;8;9;
6 6;
7 5;
8 5;
9 1;5;5;5;

xsmb » xsmb thứ 2 » xsmb ngày 12-02-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep