XSMB thứ 3 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 29-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 22-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
30529
G.1
00774
G.2
71339
87590
G.3
94856
44576
54746
62290
56551
40367
G.4
5453
6915
0626
5872
G.5
0190
8930
5221
2743
9398
0212
G.6
212
976
516
G.7
50
13
41
49

Đầu

Lô tô

0
1 2;2;3;5;6;
2 1;6;9;
3 9;
4 1;3;6;9;
5 1;3;6;
6 7;
7 2;4;6;6;
8
9 8;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;9;9;9;
1 2;4;5;
2 1;1;7;
3 1;4;5;
4 7;
5 1;
6 1;2;4;5;7;7;
7 6;
8 9;
9 2; 3;4;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 15-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
91006
G.1
22362
G.2
00497
25741
G.3
83780
71776
83219
79310
25559
28409
G.4
6094
4114
4358
4970
G.5
2704
2016
1614
0178
3411
3799
G.6
574
202
404
G.7
02
57
50
82

Đầu

Lô tô

0 2;2;4;4;6; 9;
1 1;4;4;6;9;
2
3
4 1;
5 7;8;9;
6 2;
7 4;6;8;
8 2;
9 4;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;5;7;8;
1 1;4;
2 6;8;
3
4 1;1;7;9;
5
6 1;7;
7 5;9;
8 5;7;
9 1;5;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 08-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
66130
G.1
31344
G.2
60841
75083
G.3
20089
91989
55661
28892
04894
38296
G.4
9750
1119
3274
6424
G.5
3786
0911
9541
3781
9279
2086
G.6
021
974
097
G.7
41
97
10
96