XSMB thứ 3 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 21-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 14-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
67879
G.1
07811
G.2
56885
61063
G.3
64605
02010
94533
29538
20174
81544
G.4
7935
8490
0920
4677
G.5
6660
0349
9239
4622
5526
4141
G.6
561
858
133
G.7
76
78
40
09

Đầu

Lô tô

0 5;9;
1 1;
2 2;6;
3 3;3;5;8;9;
4 1;4;9;
5 8;
6 1;3;
7 4;6;7;8;9;
8 5;
9

Đuôi

Lô tô

0 1;2;4;6;9;
1 1;4;6;
2 2;
3 3;3;6;
4 4;7;
5 3;8;
6 2;7;
7 7;
8 3;5;7;
9 3;4;7;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 07-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
75877
G.1
08692
G.2
87361
31241
G.3
06055
87073
97510
52584
52539
03248
G.4
9565
5285
8430
3314
G.5
4666
6378
7540
2000
6823
1143
G.6
444
841
655
G.7
00
04
38
45

Đầu

Lô tô

0 4;
1 4;
2 3;
3 8;9;
4 1;1;3;4;5;8;
5 5;5;
6 1;5;6;
7 3;7; 8;
8 4;5;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;4;
1 4;4;6;
2 9;
3 2;4;7;
4 1;4;8;
5 4;5;5;6;8;
6 6;
7 7;
8 3;4;7;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 28-02-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
55827
G.1
39977
G.2
20715
42892
G.3
88546
49558
01604
22589
44324
77100
G.4
5489
2390
8889
5750
G.5
3004
7160
0142
9604
4288
9465
G.6
590
700
105
G.7
36
60
58
11