XSMB thứ 3 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 16-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 09-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
16510
G.1
57524
G.2
46210
99866
G.3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
G.4
0760
1668
3313
3684
G.5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
G.6
717
130
568
G.7
69
62
27
41

Đầu

Lô tô

0
1 3;6;7;
2 4;4;6;7;
3
4 1;
5 5;7;
6 2;6;8;8;8;9;9;
7 4;
8 4;
9 5;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 1; 1;1;3;6;
1 4;
2 6;
3 1;
4 2;2;7;8;
5 5;9;
6 1;2;6;
7 1;2;5;
8 6;6;6;9;
9 6;6;9;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 02-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62909
G.1
09387
G.2
23902
06705
G.3
05649
11928
85591
77857
24772
73380
G.4
1057
4955
1981
8866
G.5
8906
2314
0248
6777
3183
8562
G.6
262
654
029
G.7
65
86
54
35

Đầu

Lô tô

0 2;5;6;9;
1 4;
2 8;9;
3 5;
4 8;9;
5 4;4;5;7;7;
6 2;2;5;6;
7 2;7;
8 1;3;6;7;
9 1;

Đuôi

Lô tô

0 8;
1 8;9;
2 6;6;7;
3 8;
4 1;5;5;
5 3;5;6;
6 6;8;
7 5;5;7;8;
8 2;4;
9 2;4;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 26-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
59619
G.1
57086
G.2
96937
20940
G.3
23515
63359
89273
67580
12104
65171
G.4
6781
8492
2432
0942
G.5
4059
1308
7139
7578
4915
1820
G.6
728
921
919
G.7
82
17
99
07