XSMB thứ 3 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 3 - Trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 23-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 16-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
79496
G.1
54389
G.2
14879
99309
G.3
86301
02170
09978
47441
83209
10665
G.4
6962
0797
5344
0621
G.5
7766
2189
0312
5850
5003
8386
G.6
359
794
639
G.7
45
12
60
22

Đầu

Lô tô

0 1;3;9;9;
1 2;2;
2 1;2;
3 9;
4 1;4;5;
5 9;
6 2;5;6;
7 8;9;
8 6;9;9;
9 4;6; 7;

Đuôi

Lô tô

0 5;6;7;
1 2;4;
2 1;1;2;6;
3
4 4;9;
5 4;6;
6 6;8;9;
7 9;
8 7;
9 3;5;7;8;8;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 09-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
09466
G.1
96676
G.2
08993
43413
G.3
29507
77142
13259
05159
48259
63945
G.4
7304
2001
8073
5968
G.5
8003
5504
2222
1252
1398
9231
G.6
955
966
994
G.7
72
78
73
48

Đầu

Lô tô

0 1;3;4;4;7;
1 3;
2 2;
3 1;
4 2;5;8;
5 2;5;9;9;9;
6 6; 6;8;
7 2;3;3;6;8;
8
9 3;4;8;

Đuôi

Lô tô

0
1 3;
2 2;4;5;7;
3 1;7;7;9;
4 9;
5 4;5;
6 6; 6;7;
7
8 4;6;7;9;
9 5;5;5;

xsmb » xsmb thứ 3 » xsmb ngày 02-07-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77620
G.1
88861
G.2
54801
92539
G.3
11463
36752
40043
37731
63712
35521
G.4
6614
9843
4777
8339
G.5
5218
9736
0989
8783
0227
7844
G.6
994
721
669
G.7
95
74
89
07