XSMB thứ 4 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 30-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 23-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47779
G.1
09473
G.2
42006
45431
G.3
31134
17715
99814
97168
20064
33491
G.4
2355
6851
3041
5929
G.5
1848
3824
2063
8535
2813
2684
G.6
378
794
832
G.7
75
68
73
03

Đầu

Lô tô

0 3;6;
1 3;4;5;
2 4;9;
3 1;2;4;5;
4 1;8;
5 1;5;
6 3;4;8;8;
7 3;3;5;8;9;
8 4;
9 1;4;

Đuôi

Lô tô

0
1 3;4;5;9;
2 3;
3 1;6;7;7;
4 1;2;3;6;8;9;
5 1;3;5;7;
6
7
8 4;6;6;7;
9 2;7;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 16-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50578
G.1
44533
G.2
51589
19352
G.3
36731
00455
82986
67951
88182
08371
G.4
7155
6673
4983
4003
G.5
1039
7182
0280
4445
6725
1225
G.6
031
657
500
G.7
94
53
70
58

Đầu

Lô tô

0 3;
1
2 5;5;
3 1;1;3;9;
4 5;
5 1;2;3;5;5;7;8;
6
7 1;3;8;
8 2;2;3;6;9;
9 4;

Đuôi

Lô tô

0 7;8;
1 3;3;5;7;
2 5;8;8;
3 3;5;7;8;
4 9;
5 2;2;4;5;5;
6 8;
7 5;
8 5;7;
9 3;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 09-11-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
57765
G.1
69270
G.2
33523
02685
G.3
84523
77290
28378
00860
06188
76005
G.4
0445
9065
6142
8859
G.5
8856
4721
1409
3307
7321
9251
G.6
866
778
530
G.7
17
42
90
34