XSMB thứ 4 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 29-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 22-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
39397
G.1
45487
G.2
31476
00040
G.3
47830
45608
32162
70312
68143
75822
G.4
0668
1475
4436
5595
G.5
1774
6655
7678
7745
1426
4108
G.6
126
617
344
G.7
06
61
62
64

Đầu

Lô tô

0 6;8;8;
1 2;7;
2 2;6;6;
3 6;
4 3;4;5;
5 5;
6 1;2;2;4;8;
7 4;5;6;8;
8 7;
9 5;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;
1 6;
2 1;2;6;6;
3 4;
4 4;6;7;
5 4;5;7;9;
6 2;2;3;7;
7 1;8;9;
8 6;7;
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 15-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
06926
G.1
62025
G.2
01409
55964
G.3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
G.4
9231
5633
3688
2553
G.5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
G.6
336
470
610
G.7
89
29
30
72

Đầu

Lô tô

0 9;
1 2;2;6;7;
2 1;5;6; 9;
3 1;3;6;
4
5 2;2;3;
6 4;
7 2;
8 8;8;9;
9 4;8;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;4;7;9;
1 2;3;
2 1;1;5;5;7;
3 3;5;
4 6;9;
5 2;
6 1;2; 3;
7 1;
8 8;8;9;
9 2;8;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 08-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
56095
G.1
97809
G.2
58525
99356
G.3
37066
79058
17319
80729
82947
25743
G.4
3094
2057
5210
6852
G.5
3379
9322
9426
1998
7384
9935
G.6
963
856
373
G.7
07
22
24
10