XSMB thứ 4 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 04-10-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 27-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
93447
G.1
71106
G.2
67705
00384
G.3
67673
22611
18030
35885
62710
86306
G.4
7621
1221
9671
5497
G.5
2608
8234
3524
0541
6323
6518
G.6
043
466
205
G.7
56
28
22
74

Đầu

Lô tô

0 5;5;6;6;8;
1 1;8;
2 1;1;2;3;4;8;
3 4;
4 1;3;7;
5 6;
6 6;
7 1;3;4;
8 4;5;
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;
1 1;2;2;4;7;
2 2;
3 2;4;7;
4 2;3;7;8;
5 8;
6 5;6;
7 4; 9;
8 1;2;
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 20-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
40303
G.1
10239
G.2
54210
50718
G.3
43807
58233
34307
28734
80115
71208
G.4
5730
3813
6767
5531
G.5
0634
0364
2201
3711
5086
0814
G.6
393
729
536
G.7
22
23
91
75

Đầu

Lô tô

0 1;3; 7;7;8;
1 1;3;4;5;8;
2 2;3;9;
3 1;3;4;4;6;9;
4
5
6 4;7;
7 5;
8 6;
9 1;3;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;
1 1;3;9;
2 2;
3 1;2;3;9;
4 1;3;3;6;
5 1;7;
6 3;8;
7 6;
8 1;
9 2;3;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 13-09-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
56650
G.1
37406
G.2
50515
25911
G.3
41234
89462
16592
53472
18697
36227
G.4
3240
6790
0262
3750
G.5
3676
9266
7549
9781
1704
3680
G.6
405
446
442
G.7
49
45
59
21