XSMB thứ 4 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 22-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 15-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
04965
G.1
26381
G.2
75078
09937
G.3
87750
14292
31642
19830
46057
14725
G.4
3447
5262
3595
5888
G.5
8882
5706
6266
5117
4340
5870
G.6
534
904
082
G.7
14
12
39
42

Đầu

Lô tô

0 4;6;
1 2;4;7;
2 5;
3 4;7;9;
4 2;2;7;
5 7;
6 2;5; 6;
7 8;
8 1;2;2;8;
9 2;5;

Đuôi

Lô tô

0 3;4;5;7;
1 8;
2 1;4;4;6;8;8;9;
3
4 1;3;
5 2;6; 9;
6 6;
7 1;3;4;5;
8 7;8;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 08-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
14938
G.1
66613
G.2
59445
87852
G.3
93619
55792
12858
77312
45405
94877
G.4
0218
2782
4363
7981
G.5
1841
2808
1296
7899
9779
2245
G.6
050
787
635
G.7
07
29
99
51

Đầu

Lô tô

0 5;7;8;
1 2;3;8;9;
2 9;
3 5;8;
4 1;5;5;
5 1;2;8;
6 3;
7 7;9;
8 1;2;7;
9 2;6;9;9;

Đuôi

Lô tô

0 5;
1 4;5;8;
2 1;5;8;9;
3 1;6;
4
5 3;4;4;
6 9;
7 7;8;
8 1;3; 5;
9 1;2;7;9;9;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 01-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
74627
G.1
86107
G.2
46472
63884
G.3
48900
57694
72368
11536
98879
70707
G.4
6872
3269
2528
5621
G.5
1494
6278
0725
3466
2318
1615
G.6
167
590
938
G.7
06
71
56
85