XSMB thứ 4 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 4 - Trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 19-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 12-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
88903
G.1
02061
G.2
93869
59013
G.3
92993
06177
46619
09194
97034
31473
G.4
6118
3319
7592
2055
G.5
8692
8116
0453
5091
3093
5985
G.6
551
560
756
G.7
20
41
49
07

Đầu

Lô tô

0 3; 7;
1 3;6;8;9;9;
2
3 4;
4 1;9;
5 1;3;5;6;
6 1;9;
7 3;7;
8 5;
9 1;2;2;3;3;4;

Đuôi

Lô tô

0 2;6;
1 4;5;6;9;
2 9;9;
3 1;5;7;9;9;
4 3;9;
5 5;8;
6 1;5;
7 7;
8 1;
9 1;1;4;6;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 05-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
10619
G.1
38905
G.2
13039
16537
G.3
26887
43941
68365
54760
52668
45771
G.4
5792
9969
1687
3575
G.5
2988
1861
0459
7330
4770
1692
G.6
588
225
041
G.7
50
56
28
84

Đầu

Lô tô

0 5;
1 9;
2 5;8;
3 7;9;
4 1;1;
5 6;9;
6 1;5;8;9;
7 1;5;
8 4;7;7;8;8;
9 2;2;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;6;7;
1 4;4;6;7;
2 9;9;
3
4 8;
5 2;6;7;
6 5;
7 3;8;8;
8 2;6;8;8;
9 1; 3;5;6;

xsmb » xsmb thứ 4 » xsmb ngày 29-12-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
13977
G.1
34852
G.2
54309
98902
G.3
98841
61545
24183
95816
39512
48316
G.4
3788
9307
7068
3241
G.5
3005
8390
9069
3853
2746
2257
G.6
595
243
069
G.7
23
94
14
12