XSMB thứ 5 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 23-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 16-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
61034
G.1
71290
G.2
62348
50106
G.3
88442
20468
98125
52900
60651
31992
G.4
2338
9068
9944
8906
G.5
2052
1282
6872
1395
3593
8574
G.6
165
824
844
G.7
30
92
09
25

Đầu

Lô tô

0 6;6;9;
1
2 4;5;5;
3 4; 8;
4 2;4;4;8;
5 1;2;
6 5;8;8;
7 2;4;
8 2;
9 2;2;3;5;

Đuôi

Lô tô

0 3;9;
1 5;
2 4;5;7;8;9;9;
3 9;
4 2;3; 4;4;7;
5 2;2;6;9;
6
7
8 3;4;6;6;
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 09-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
60325
G.1
15349
G.2
32360
62341
G.3
75210
62356
51398
75745
57573
85987
G.4
1468
8155
2344
3177
G.5
4101
1314
6459
5476
3361
9112
G.6
358
053
489
G.7
34
30
62
71

Đầu

Lô tô

0 1;
1 2;4;
2 5;
3 4;
4 1;4;5;9;
5 3;5;6;8;9;
6 1;2;8;
7 1;3;6;7;
8 7;9;
9 8;

Đuôi

Lô tô

0 1;3;6;
1 4;6;7;
2 1;6;
3 5;7;
4 1;3;4;
5 2; 4;5;
6 5;7;
7 7;8;
8 5;6;9;
9 4;5;8;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 02-05-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
27567
G.1
98924
G.2
51863
96125
G.3
32394
64549
84234
20036
87618
89421
G.4
7865
6190
9540
9899
G.5
1929
1291
3732
4499
0501
0023
G.6
237
365
872
G.7
39
63
74
20