XSMB thứ 5 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 23-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 16-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
12093
G.1
15382
G.2
00130
21943
G.3
50448
80082
64043
98242
01132
53130
G.4
8475
5930
6507
0597
G.5
9265
2047
3694
8132
8300
6759
G.6
984
963
471
G.7
39
23
97
19

Đầu

Lô tô

0 7;
1 9;
2 3;
3 2;2;9;
4 2;3;3;7;8;
5 9;
6 3;5;
7 1;5;
8 2;2;4;
9 3; 4;7;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;3;
1 7;
2 3;3;4;8;8;
3 2;4;4;6;9;
4 8;9;
5 6;7;
6
7 4;9;9;
8 4;
9 1;3;5;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 09-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
63724
G.1
90250
G.2
27565
39894
G.3
85981
07295
58350
75168
41562
68741
G.4
7095
0862
7517
3188
G.5
9755
1527
1804
9526
0958
7540
G.6
989
912
786
G.7
31
71
84
78

Đầu

Lô tô

0 4;
1 2;7;
2 4; 6;7;
3 1;
4 1;
5 5;8;
6 2;2;5;8;
7 1;8;
8 1;4;6;8;9;
9 4;5;5;

Đuôi

Lô tô

0 4;5;5;
1 3;4;7;8;
2 1;6;6;
3
4 2; 8;9;
5 5;6;9;9;
6 2;8;
7 1;2;
8 5;6;7;8;
9 8;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 02-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
77764
G.1
46570
G.2
92077
43731
G.3
11539
32838
00741
00686
29751
38293
G.4
0734
2048
9688
5902
G.5
5943
8433
6675
2531
7940
9787
G.6
655
119
853
G.7
27
09
41
90