XSMB thứ 5 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 5 - Trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 27-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 20-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
71085
G.1
18328
G.2
78797
48541
G.3
46956
56008
54100
55367
39190
50473
G.4
5382
2316
9902
5825
G.5
7643
2127
0441
0554
6448
9387
G.6
138
764
484
G.7
49
41
71
25

Đầu

Lô tô

0 2;8;
1 6;
2 5;5;7;8;
3 8;
4 1;1;1;3;8;9;
5 4;6;
6 4;7;
7 1;3;
8 2;4;5; 7;
9 7;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 4;4;4;7;
2 8;
3 4;7;
4 5;6;8;
5 2;2;8;
6 1;5;
7 2;6;8;9;
8 2;3;4;
9 4;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 13-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
46638
G.1
89412
G.2
72737
87756
G.3
57974
99595
91718
18521
91484
48820
G.4
4595
0551
1782
4512
G.5
9965
8258
5690
5901
9239
9036
G.6
312
881
528
G.7
28
88
04
08

Đầu

Lô tô

0 1;4;8;
1 2;2;2;8;
2 1;8;8;
3 6;7;8; 9;
4
5 1;6;8;
6 5;
7 4;
8 1;2;4;8;
9 5;5;

Đuôi

Lô tô

0 2;9;
1 2;5;8;
2 1;1;1;8;
3
4 7;8;
5 6;9;9;
6 3;5;
7 3;
8 1;2;2;3; 5;8;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 5 » xsmb ngày 06-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
98437
G.1
25100
G.2
22368
37271
G.3
88300
09721
07843
60532
26375
91059
G.4
8338
0498
7206
4444
G.5
8135
6179
9356
3436
8678
8451
G.6
783
240
946
G.7
95
72
77
30