XSMB thứ 6 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 24-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 17-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
35330
G.1
90315
G.2
57179
80432
G.3
55894
21451
13005
89719
57160
48276
G.4
6690
5579
3410
0178
G.5
4358
3330
7399
5849
4867
6289
G.6
277
553
366
G.7
41
75
29
78

Đầu

Lô tô

0 5;
1 5;9;
2 9;
3 2;
4 1;9;
5 1;3;8;
6 6;7;
7 5;6;7;8;8;9;9;
8 9;
9 4;9;

Đuôi

Lô tô

0 1;3; 3;6;9;
1 4;5;
2 3;
3 5;
4 9;
5 1;7;
6 6;7;
7 6;7;
8 5;7;7;
9 1;2;4;7;7;8;9;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 10-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
04529
G.1
92073
G.2
44668
76193
G.3
78657
91786
40075
69216
56628
26266
G.4
7728
8549
2347
4738
G.5
4908
4367
5962
3741
4361
8143
G.6
101
128
722
G.7
11
19
76
60

Đầu

Lô tô

0 1;8;
1 1;6;9;
2 2;8;8;8;9;
3 8;
4 1;3;7;9;
5 7;
6 1;2;6;7;8;
7 3;5;6;
8 6;
9 3;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1 1;4;6;
2 2;6;
3 4;7;9;
4
5 7;
6 1;6;7;8;
7 4;5;6;
8 2;2;2;3;6;
9 1;2; 4;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 03-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
11660
G.1
20874
G.2
09983
75655
G.3
59596
90286
10824
22663
11822
60224
G.4
7325
0124
3107
1380
G.5
7981
7188
1074
9313
4454
6185
G.6
916
546
080
G.7
24
09
27
19