XSMB thứ 6 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 28-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 21-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
78645
G.1
59320
G.2
60922
13571
G.3
98561
36592
08310
87527
69546
91981
G.4
5148
3989
1540
4501
G.5
7830
7306
3903
7908
8651
4668
G.6
702
963
616
G.7
54
12
11
48

Đầu

Lô tô

0 1;2;3;6;8;
1 1;2;6;
2 2;7;
3
4 5; 6;8;8;
5 1;4;
6 1;3;8;
7 1;
8 1;9;
9 2;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;3;4;
1 1;5;6;7;8;
2 1;2;9;
3 6;
4 5;
5 4;
6 1;4;
7 2;
8 4;4;6;
9 8;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 14-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
87219
G.1
41662
G.2
25784
04591
G.3
53967
29518
49002
23626
19804
68246
G.4
2270
0353
0360
0778
G.5
5711
8416
3292
9334
8232
4238
G.6
229
597
329
G.7
30
67
18
05

Đầu

Lô tô

0 2;4;5;
1 1;6;8;8;9;
2 6;9;9;
3 2;4;8;
4 6;
5 3;
6 2;7;7;
7 8;
8 4;
9 1;2;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;6;7;
1 1;9;
2 3;6;9;
3 5;
4 3;8;
5
6 1;2;4;
7 6;6;9;
8 1;1;3;7;
9 1; 2;2;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 07-01-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
33657
G.1
64428
G.2
76753
78236
G.3
08301
43232
45167
12813
87318
97658
G.4
1604
7530
3791
3633
G.5
3764
9452
9303
1864
7747
7150
G.6
848
337
163
G.7
14
31
60
02