XSMB thứ 6 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 6 - Trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 08-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 01-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
01697
G.1
70090
G.2
16691
52814
G.3
71869
91205
03430
30824
21175
72532
G.4
2224
4290
7000
1048
G.5
3638
2980
7739
2243
1130
4587
G.6
112
138
216
G.7
85
17
66
07

Đầu

Lô tô

0 5;7;
1 2;4;6;7;
2 4;4;
3 2;8;8;9;
4 3;8;
5
6 6;9;
7 5;
8 5;7;
9 1;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;3;8;9;9;
1 9;
2 1;3;
3 4;
4 1;2;2;
5 7;8;
6 1;6;
7 1;8;9;
8 3;3;4;
9 3;6;

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 24-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
49677
G.1
52644
G.2
85957
46813
G.3
98455
94086
46941
17885
22104
44477
G.4
9945
0495
9548
5471
G.5
6424
7677
2100
2340
3691
4455
G.6
611
808
258
G.7
00
70
56
01

Đầu

Lô tô

0 1;4;8;
1 1;3;
2 4;
3
4 1;4;5;8;
5 5;5;6;7;8;
6
7 1;7; 7;7;
8 5;6;
9 1;5;

Đuôi

Lô tô

0 4;7;
1 1;4;7;9;
2
3 1;
4 2;4;
5 4;5;5;8;9;
6 5;8;
7 5;7; 7;7;
8 4;5;
9

xsmb » xsmb thứ 6 » xsmb ngày 17-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
68274
G.1
90547
G.2
16117
31774
G.3
71919
59789
52759
73565
51302
86755
G.4
6677
4723
3648
8365
G.5
3760
6122
9811
5613
9940
4817
G.6
544
302
693
G.7
76
34
68
39