XSMB thứ 7 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 01-04-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 25-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
32273
G.1
26774
G.2
47449
00099
G.3
42018
44879
34758
02573
53468
78759
G.4
1143
4584
9372
9795
G.5
3750
9885
2890
9364
0917
2156
G.6
114
430
214
G.7
74
22
98
97

Đầu

Lô tô

0
1 4;4;7;8;
2 2;
3
4 3;9;
5 6;8;9;
6 4;8;
7 2;3; 3;4;4;9;
8 4;5;
9 5;7;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 3;5;9;
1
2 2;7;
3 4;7; 7;
4 1;1;6;7;7;8;
5 8;9;
6 5;
7 1;9;
8 1;5;6;9;
9 4;5;7;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 18-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
57570
G.1
25444
G.2
05260
51308
G.3
14099
69326
17323
52596
06495
47274
G.4
1522
2679
3931
2502
G.5
2734
6503
6147
0437
5088
0227
G.6
897
979
581
G.7
44
97
13
93

Đầu

Lô tô

0 2;3;8;
1 3;
2 2;3;6;7;
3 1;4;7;
4 4;4;7;
5
6
7 4;9;9;
8 1;8;
9 3;5;6;7;7;9;

Đuôi

Lô tô

0 6;7;
1 3;8;
2 2;
3 1;2;9;
4 3;4;4;7;
5 9;
6 2;9;
7 2;3;4;9;9;
8 8;
9 7;7;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 11-03-2023 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
47076
G.1
91911
G.2
68062
89887
G.3
97745
08606
90078
48492
59226
23122
G.4
1723
6001
7707
8139
G.5
9794
4226
2120
7005
9711
9405
G.6
880
643
489
G.7
08
68
94
48