XSMB thứ 7 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 20-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 13-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
90649
G.1
71212
G.2
55720
56680
G.3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
G.4
1452
5230
5083
2320
G.5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
G.6
756
690
503
G.7
58
28
35
64

Đầu

Lô tô

0 3;
1 2;5;
2 8;
3 5;
4 1;9;
5 2;6;8;
6 1;4;7;
7 5;8;
8 3;9;
9 2;6;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;2;2;3;8;9;9;
1 4;6;
2 1;5;9;
3 8;
4 6;
5 1;3;7;
6 5;9;
7 6;
8 2;5;7;
9 4; 8;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 06-04-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
00312
G.1
44708
G.2
88283
64571
G.3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
G.4
1449
2399
7871
7371
G.5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
G.6
142
732
198
G.7
21
59
95
03

Đầu

Lô tô

0 1;3;5;8;
1 2;
2 1;3;
3 2;
4 2;3;6;8;9;9;
5 9;
6 1;
7 1;1;1;
8 3;9;
9 5;8;8;9;

Đuôi

Lô tô

0 2;5;
1 2;6;7;7;7;
2 1; 3;4;
3 2;4;8;
4
5 9;
6 4;
7
8 4;9;9;
9 4;4;5;8;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 30-03-2024 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
62135
G.1
21141
G.2
45857
86656
G.3
70417
47299
17041
28867
87844
03831
G.4
7920
9023
7131
8460
G.5
3372
5765
0633
8326
3811
4220
G.6
752
057
840
G.7
96
94
29
09