XSMB thứ 7 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 26-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 19-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
03472
G.1
93911
G.2
04150
75964
G.3
04712
64149
39692
94720
52370
76447
G.4
3111
9476
3425
4483
G.5
2937
7149
6622
8395
7416
8018
G.6
156
880
910
G.7
12
81
20
65

Đầu

Lô tô

0
1 1;1;2;2;6;8;
2 2;5;
3 7;
4 7;9;9;
5 6;
6 4;5;
7 2; 6;
8 1;3;
9 2;5;

Đuôi

Lô tô

0 1;2;2;5;7;8;
1 1;1;8;
2 1;1;2;7; 9;
3 8;
4 6;
5 2;6;9;
6 1;5;7;
7 3;4;
8 1;
9 4;4;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 12-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
02283
G.1
58255
G.2
01657
06701
G.3
91266
84964
27203
66523
51367
49639
G.4
8935
3818
5601
9446
G.5
3699
2160
3449
4422
5004
6817
G.6
776
056
519
G.7
38
86
00
84

Đầu

Lô tô

0 1;1;3;4;
1 7;8;9;
2 2;3;
3 5;8;9;
4 6;9;
5 5;6;7;
6 4;6;7;
7 6;
8 3; 4;6;
9 9;

Đuôi

Lô tô

0 6;
1
2 2;
3 2;8;
4 6;8;
5 3;5;
6 4;5;6;7;8;
7 1;5;6;
8 1;3;
9 1;3;4;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 05-06-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
10263
G.1
84855
G.2
75330
03907
G.3
81512
16104
73677
91089
87745
84811
G.4
5701
3312
3838
2644
G.5
7792
7464
4444
1360
1536
6741
G.6
482
302
689
G.7
65
37
13
33