XSMB thứ 7 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 18-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 11-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
26654
G.1
20585
G.2
51339
80495
G.3
73145
54425
13470
95180
51294
10392
G.4
6147
1153
8442
6773
G.5
8484
0277
8909
5947
1763
3538
G.6
496
219
658
G.7
13
51
11
19

Đầu

Lô tô

0 9;
1 1;3;9;9;
2 5;
3 8;9;
4 2;5;7;7;
5 1;3;4; 8;
6 3;
7 3;7;
8 4;5;
9 2;4;5;6;

Đuôi

Lô tô

0 7;8;
1 1;5;
2 4;9;
3 1;5;6;7;
4 5; 8;9;
5 2;4;8;9;
6 9;
7 4;4;7;
8 3;5;
9 1;1;3;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 04-09-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
29855
G.1
28539
G.2
81656
35270
G.3
52786
21877
28766
80636
88321
37142
G.4
2287
8360
9211
3355
G.5
9497
6858
4094
1111
9263
1312
G.6
945
111
675
G.7
38
80
06
35

Đầu

Lô tô

0 6;
1 1;1;1;2;
2 1;
3 5;6;8;9;
4 2;5;
5 5; 5;6;8;
6 3;6;
7 5;7;
8 6;7;
9 4;7;

Đuôi

Lô tô

0 6;7;8;
1 1;1;1;2;
2 1;4;
3 6;
4 9;
5 3;4;5; 5;7;
6 3;5;6;8;
7 7;8;9;
8 3;5;
9 3;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 28-08-2021 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50509
G.1
96823
G.2
95438
67362
G.3
06101
36817
08356
70684
30641
71561
G.4
0324
5817
5364
1563
G.5
5961
2931
2584
3068
2520
3384
G.6
445
478
538
G.7
30
80
98
74