XSMB thứ 7 - KQ xổ số Miền Bắc thứ 7 - Trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 09-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
tructiep
G.1
tructiep
G.2
tructiep
tructiep
G.3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.5
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G.6
tructiep
tructiep
tructiep
G.7
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep

Đầu

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đuôi

Lô tô

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 02-07-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
50554
G.1
26597
G.2
71762
44601
G.3
96368
65980
74760
70786
58689
20359
G.4
3659
9883
5277
1696
G.5
8466
5247
7508
9632
7530
8386
G.6
485
868
202
G.7
78
42
39
53

Đầu

Lô tô

0 1;2;8;
1
2
3 2;9;
4 2;7;
5 3;4; 9;9;
6 2;6;8;8;
7 7;8;
8 3;5;6;6;9;
9 6;7;

Đuôi

Lô tô

0 3;6;8;
1
2 3;4;6;
3 5;8;
4 5;
5 8;
6 6;8;8;9;
7 4;7;9;
8 6;6;7;
9 3;5;5;8;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 25-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
36768
G.1
38794
G.2
13490
72677
G.3
15066
24443
15882
26308
82699
79139
G.4
8918
1645
3051
9154
G.5
4385
7752
6154
5354
3336
1651
G.6
939
933
878
G.7
78
43
25
84

Đầu

Lô tô

0 8;
1 8;
2 5;
3 3;6;9;9;
4 3;3;5;
5 1;1;2;4;4;4;
6 6;8;
7 7;8;8;
8 2;4;5;
9 4;9;

Đuôi

Lô tô

0 9;
1 5;5;
2 5;8;
3 3;4;4;
4 5;5;5;8;9;
5 2;4;8;
6 3;6;
7 7;
8 1;6; 7;7;
9 3;3;9;

xsmb » xsmb thứ 7 » xsmb ngày 18-06-2022 mở thưởng lúc 18h15

G.ĐB
87190
G.1
21110
G.2
89033
05612
G.3
40604
22974
97388
32375
29525
47990
G.4
3021
6272
2712
6064
G.5
6803
8396
9069
9128
0880
9176
G.6
765
095
944
G.7
18
50
32
13