XSMN thứ 2 - KQ xổ số Miền Nam thứ 2 - Trực tiếp XSMN thứ 2 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
25
81
67
G7
893
293
409
G6
4715
7622
5536
7688
8031
2695
1322
7607
9187
G5
4854
7224
0286
G4
23520
26301
51507
46437
60634
40103
56151
42932
48156
91570
36106
49732
49798
25472
65817
91346
93592
61035
60621
24876
78085
G3
11068
82689
47239
60093
49374
98359
G2
32841
75044
22884
G1
84724
87008
92081
ĐB
205086
496576
121278
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1;3;7; 6;8; 7;9;
1 5; 7;
2 2;4;5; 4; 1;2;
3 4;6;7; 1;2;2;9; 5;
4 1; 4; 6;
5 1;4; 6; 9;
6 8; 7;
7 2;6; 4;6;8;
8 6; 9; 1;8; 1;4;5;6;7;
9 3; 3;3;5;8; 2;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
71
48
03
G7
189
096
428
G6
1717
1871
9942
6488
7565
9470
8408
3553
2979
G5
4885
5202
5685
G4
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
63492
19945
49881
26634
31045
79384
48485
G3
67766
48534
09668
58849
99908
44985
G2
95278
80122
75529
G1
87569
10467
68583
ĐB
674312
239358
629790
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7; 1;2; 3;8;8;
1 2; 7; 9;
2 2;9; 8;9;
3 1;4;7; 7; 4;
4 2; 1;8;9; 5;5;
5 8; 3;
6 6;9; 5;7;8;
7 1;1;7;8; 9;
8 5;9; 8; 1;3;4;5;5;5;
9 1;3;5; 6;9; 2;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
75
27
51
G7
590
423
177
G6
8850
1393
1807
0473
7396
0809
4361
1354
2596
G5
0635
3159
5241
G4
02031
85587
95945
67452
36728
37236
00665
25078
37129
45382
04625
47619
93297
80165
03645
73815
72957
19474
74165
07013
17350
G3
50046
63816
03247
17028
87801
27021
G2
50877
55093
75298
G1
73148
85030
78577
ĐB
346003
463710
168350