XSMN thứ 2 - KQ xổ số Miền Nam thứ 2 - Trực tiếp XSMN thứ 2 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
55
10
75
G7
564
926
542
G6
3494
6865
0915
1820
9736
7418
1615
0190
7825
G5
0969
5450
8755
G4
75445
94450
49035
24222
03445
36782
62186
13222
56147
73613
63779
24350
74273
42100
40769
48167
66302
37097
19165
65834
02827
G3
02655
99691
87853
98406
34896
64909
G2
62041
31997
88782
G1
31486
28967
95624
ĐB
146610
523839
116893
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6; 2;9;
1 5; 3;8; 5;
2 2; 2;6; 4;5;7;
3 5; 6;9; 4;
4 1;5;5; 7; 2;
5 5;5; 3; 5;
6 4;5;9; 7; 5;7;9;
7 3;9; 5;
8 2;6;6; 2;
9 1;4; 7; 3; 6;7;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
74
56
03
G7
267
395
527
G6
1227
7470
8561
7701
6702
5883
8905
4903
1051
G5
3776
9899
2920
G4
22637
08305
36919
54926
52147
93432
60378
67280
30652
78406
77322
77876
29368
89863
24707
33359
97808
40794
25110
05242
12939
G3
49356
66430
00116
51309
75932
07286
G2
60161
09370
68781
G1
49805
77642
74375
ĐB
003081
635253
696215
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5;5; 1;2;6;9; 3;3;5;7;8;
1 9; 6; 5;
2 6;7; 2; 7;
3 2;7; 2;9;
4 7; 2; 2;
5 6; 2;3; 6; 1;9;
6 1;1;7; 3;8;
7 4;6;8; 6; 5;
8 1; 3; 1;6;
9 5;9; 4;
Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
99
59
90
G7
396
614
569
G6
9139
7280
8203
9251
1535
9974
4846
3186
8009
G5
9393
1342
9736
G4
25004
16208
73044
97708
01147
32302
60745
67742
02160
17259
15102
88476
94344
05059
28855
56320
30920
40425
13405
90103
46064
G3
60953
14381
97659
55960
84361
15584
G2
37599
56500
17214
G1
96153
85099
70511
ĐB
375596
311212
864140