XSMN thứ 4 - KQ xổ số Miền Nam thứ 4 - Trực tiếp XSMN thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
51
64
39
G7
349
644
057
G6
4406
0438
8271
1244
6733
8516
4897
3600
6720
G5
0110
5424
0597
G4
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
G3
60396
78168
18132
36574
94858
13091
G2
45954
47619
23731
G1
32727
71254
49236
ĐB
535337
166893
767861
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6;6;
1 6;9; 3;
2 5;7; 4; 8;
3 7; 8; 2;3; 1;6;9;
4 3;9; 4;4; 9;
5 1;4;4;4;4;7; 4;7;7; 7;8;
6 8; 4; 1; 5;
7 1; 4;9; 6;
8
9 6; 3; 5;7;9; 1;7;7;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
87
62
98
G7
677
274
251
G6
3687
4185
1837
3796
7432
4024
9278
7484
6254
G5
6633
9086
5806
G4
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
G3
82728
55184
69058
99727
16133
73406
G2
38994
98928
33698
G1
34841
77386
93971
ĐB
074787
827568
196370
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2; 3;7; 6;6;
1 6; 7;
2 8; 4;7;8; 5;
3 3;3;7; 2;6; 3;7;
4 1;6; 5;
5 3; 8; 1;4;9;
6 4;4; 2;8;
7 7;8; 1;4; 1;2;8;9;
8 4;5;7; 7;7; 5;6;6; 4;
9 4; 1;6; 8;8;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
73
16
69
G7
634
880
161
G6
7124
6359
5855
6335
3847
7244
7761
9424
8035
G5
5037
0672
6183
G4
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
61562
76152
14916
70692
37372
84383
20086
G3
74431
53884
08874
65583
07163
00306
G2
71009
54460
57945
G1
65056
26825
75236
ĐB
329332
079202
433986