XSMN thứ 4 - KQ xổ số Miền Nam thứ 4 - Trực tiếp XSMN thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
60
48
84
G7
788
148
140
G6
4433
3908
3514
5756
9926
7953
4985
6219
6652
G5
1760
5696
8338
G4
50040
50130
36379
53833
66438
44947
90833
34238
79921
52848
46481
63212
73806
61361
87049
71777
89158
68894
51326
69551
65809
G3
72299
72862
27618
95146
07117
01336
G2
82488
96406
29307
G1
55861
44168
20963
ĐB
665654
293382
871454
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8; 6;6; 7;9;
1 4; 2;8; 7;9;
2 1;6; 6;
3 3;3;3;8; 8; 6;8;
4 7; 6;8;8;8; 9;
5 4; 3;6; 1;2;4; 8;
6 1;2; 1;8; 3;
7 9; 7;
8 8;8; 1;2; 4;5;
9 9; 6; 4;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
05
67
77
G7
676
017
505
G6
1296
5057
8895
5282
3664
4471
9868
2321
1861
G5
6713
7534
0585
G4
33182
76871
32028
08638
36245
83390
33303
13988
01328
60036
17079
14127
60767
13654
25365
31597
63201
05753
49565
48559
30007
G3
02498
15680
56767
94660
09342
57726
G2
55000
21939
65416
G1
47830
01285
90899
ĐB
579734
815027
730625
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3;5; 1;5;7;
1 3; 7; 6;
2 8; 7; 7;8; 1;5; 6;
3 4; 8; 4;6;9;
4 5; 2;
5 7; 4; 3;9;
6 4;7;7;7; 1;5;5;8;
7 1;6; 1;9; 7;
8 2; 2;5;8; 5;
9 5;6;8; 7;9;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
50
57
73
G7
466
826
413
G6
1611
9390
3228
4754
3698
7486
1639
5244
7183
G5
1272
5749
3256
G4
20779
61557
07914
25100
88642
18336
69350
01486
66789
36765
57224
25385
36863
06557
36944
13168
47433
29573
94249
96499
61460
G3
87200
43851
07681
50815
26073
36253
G2
16454
59408
80259
G1
45848
59505
17600
ĐB
334906
508706
575418