XSMN thứ 4 - KQ xổ số Miền Nam thứ 4 - Trực tiếp XSMN thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
88
95
40
G7
396
036
760
G6
0054
9078
9607
8524
8183
0702
9376
9060
0669
G5
8104
7939
8224
G4
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
11920
33137
23724
80712
67506
53162
44280
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
G3
48895
47793
58600
00734
38345
85975
G2
91491
38955
82287
G1
03395
49723
31521
ĐB
466591
004645
913567
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;7;7; 2;6; 8;8;
1 2;
2 3;4;4; 1;4;6;8;
3 4;6;7;9; 8;
4 2;8; 5; 5;
5 2;4;9; 5;
6 2; 2;7; 9;
7 8; 5;6;
8 8; 3; 2;7;
9 1; 1;3;3;5;5;6;7; 5;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
91
01
91
G7
122
394
749
G6
6962
3140
7102
7741
4693
8140
0830
5638
4402
G5
0457
5463
4719
G4
06626
71459
44390
79043
46111
00841
55145
65784
86876
77737
70501
41637
12234
73935
96387
87236
63899
96654
64180
49366
40940
G3
40626
86840
70703
53211
88254
02223
G2
12249
20708
93341
G1
45806
69778
54507
ĐB
438889
289076
773544
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;6; 1;1;3;8; 2;7;
1 1; 1; 9;
2 2;6;6; 3;
3 4;5;7;7; 6;8;
4 1;3;5;9; 1; 1;4; 9;
5 7;9; 4;4;
6 2; 3; 6;
7 6; 6;8;
8 9; 4; 7;
9 1; 3;4; 1;9;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
70
17
48
G7
754
160
760
G6
3501
3590
2402
0800
6837
9968
0379
5951
8375
G5
7267
3002
5805
G4
69112
86551
11064
65828
51979
09601
78405
63138
69334
24848
49416
01996
67392
43111
08854
19409
44477
74339
74881
13168
80129
G3
87740
91802
74943
87889
18127
77341
G2
95470
52476
47110
G1
69394
61231
89416
ĐB
229487
676454
597943