XSMN thứ 4 - KQ xổ số Miền Nam thứ 4 - Trực tiếp XSMN thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
14
38
39
G7
587
037
362
G6
7774
4682
4037
6053
8500
8331
5164
8260
5570
G5
8988
4847
1325
G4
80061
71805
78083
30816
87871
79278
31606
84432
87560
19685
23941
92071
64314
15793
44663
65206
64540
76411
82903
76699
86419
G3
07283
72510
38633
91246
00616
93207
G2
91159
34112
88110
G1
25704
72476
81586
ĐB
780398
180585
066968
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4;5;6; 3;6;7;
1 4;6; 2;4; 1;6;9;
2 5;
3 7; 1;2;3;7;8; 9;
4 1;6;7;
5 9; 3;
6 1; 2;3;4;8;
7 1;4;8; 1;6;
8 2;3;3;7;8; 5; 5; 6;
9 8; 3; 9;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
01
61
29
G7
958
087
243
G6
3118
9746
6665
6928
8129
1804
7179
4662
3522
G5
5388
8938
0695
G4
81552
64284
88010
52758
57044
21306
18921
69110
23804
11088
48017
45120
79333
59901
37204
33896
23448
06823
24201
97774
55185
G3
52123
56397
19157
90661
68183
12304
G2
41860
79612
59067
G1
55607
76893
06540
ĐB
768660
804803
643304
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;6;7; 1;3; 4;4; 1;4; 4;4;
1 8; 2;7;
2 1;3; 8;9; 2;3;9;
3 3;8;
4 4;6; 3;8;
5 2;8;8; 7;
6 5; 1;1; 2;7;
7 4;9;
8 4;8; 7;8; 3;5;
9 7; 3; 5;6;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
57
36
03
G7
450
573
919
G6
6765
0425
2746
3204
9675
0784
1782
4387
8412
G5
9570
3509
8846
G4
10988
83983
01297
72980
38564
17182
01094
77727
36503
88564
94935
45099
41838
19870
34452
17989
11762
03266
62999
37206
94199
G3
87913
61747
63444
64686
54853
15680
G2
89016
98456
68615
G1
82351
64952
12893
ĐB
300918
520116
241956