XSMN thứ 4 - KQ xổ số Miền Nam thứ 4 - Trực tiếp XSMN thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
02
84
70
G7
694
842
212
G6
6911
8521
4071
5825
9059
8601
9417
5711
0405
G5
4316
5368
0915
G4
64296
82467
29853
31368
33181
02508
10885
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
33677
81463
02759
93356
64091
79065
70166
G3
34889
10520
39678
48069
66696
27905
G2
34263
50876
42591
G1
09223
58135
39360
ĐB
291649
084716
488382
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2;8; 1;5; 5;5;
1 1;6; 6; 1;2;5;7;
2 1;3; 5;
3 5;
4 9; 2;7;
5 3; 3;7;8;9; 6;9;
6 3;7;8; 8;9; 3;5;6;
7 1; 1;2;6;8; 7;
8 1;5;9; 4; 2;
9 4;6; 1;1;6;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
68
65
93
G7
413
178
182
G6
1563
9698
6043
4003
5892
0070
4139
0619
1824
G5
6813
5968
0028
G4
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
G3
27069
81394
88869
94860
25578
03989
G2
84650
35061
32720
G1
67983
76555
91906
ĐB
643993
531531
370295
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1;4; 2;3; 6;
1 3;3; 7; 6;9;
2 4;8;
3 1; 1; 9;
4 3;
5 5;7; 2;5;
6 3;8;9; 1;5;8;9; 9;
7 8; 6;8;
8 2;3;7; 3; 2;7;9;
9 2;3; 4;8;9; 2; 3;5;
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
20
31
73
G7
054
366
090
G6
5548
0541
8354
5310
0424
3016
0799
7180
7162
G5
9256
4812
8382
G4
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
G3
61144
60909
57308
67141
60145
37801
G2
84283
30522
71505
G1
07799
10681
50730
ĐB
187240
107700
527815