XSMT thứ 2 - KQ xổ số Miền Trung thứ 2 - Trực tiếp XSMT thứ 2 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
97
62
G7
624
945
G6
3866
8232
4980
3516
3852
6565
G5
3665
5073
G4
25268
54763
63036
90448
97479
90858
95447
07584
08274
10479
54453
05702
98876
15020
G3
94181
03078
81465
36418
G2
92437
58359
G1
58558
08647
DB
760237
446147
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2;
1 6;8;
2 4;
3 2;6;7; 7;
4 7;8; 5;7; 7;
5 8;8; 2;3;9;
6 3;5;6;8; 2;5;5;
7 8;9; 3;4;6;9;
8 1; 4;
9 7;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
97
27
G7
176
456
G6
9022
8072
5211
4483
3957
8572
G5
4647
7212
G4
58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704
04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302
G3
78044
22776
21271
33355
G2
41054
83191
G1
43842
72324
DB
918419
686797
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4; 2;3;
1 1;9; 2;
2 1;2;2; 4;7;
3
4 1;2;4;5;7; 8;
5 4; 1;5;6;7;
6 3;
7 2;6;6; 1;2;6;
8 3;
9 7; 1;7; 8;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
13
34
G7
365
301
G6
3399
5773
7063
2172
9761
4105
G5
9369
8080
G4
77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259
41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522
G3
74548
30533
58084
52179
G2
30839
41830
G1
74291
05740
DB
206361
362245