XSMT thứ 2 - KQ xổ số Miền Trung thứ 2 - Trực tiếp XSMT thứ 2 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
87
12
G7
882
449
G6
7158
8761
4905
0862
9127
9664
G5
3985
1789
G4
11510
16432
68697
97243
91450
63245
56172
53894
43397
48164
89261
96273
63789
60489
G3
50723
97382
79177
80434
G2
22215
07513
G1
72435
67090
DB
428591
415322
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5;
1 5; 2;3;
2 3; 2; 7;
3 2;5; 4;
4 3;5; 9;
5 8;
6 1; 1;2;4;4;
7 2; 3;7;
8 2;2;5;7; 9;9;9;
9 1; 7; 4;7;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
14
79
G7
313
782
G6
7562
3162
5993
0573
0600
6416
G5
6286
2103
G4
43616
91135
77360
48557
74166
48099
62355
92273
59958
38512
07162
31345
50028
61058
G3
70853
33236
10627
65529
G2
29784
53755
G1
58242
94149
DB
390264
672720
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;
1 3;4;6; 2;6;
2 7;8;9;
3 5;6;
4 2; 5;9;
5 3;5;7; 5;8;8;
6 2;2;4; 6; 2;
7 3;3;9;
8 4;6; 2;
9 3;9;
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8
96
81
G7
567
367
G6
8715
1882
2844
5234
2927
4245
G5
1128
6322
G4
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
G3
88573
06887
66309
12478
G2
71007
48581
G1
43618
78865
DB
246385
496750