XSMT thứ 3 - KQ xổ số Miền Trung thứ 3 - Trực tiếp XSMT thứ 3 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DakLak Quảng Nam
G8
32
14
G7
917
338
G6
1561
5133
8849
1665
6138
6864
G5
5702
5582
G4
16699
85349
31899
79963
20661
90126
98633
11636
66695
07247
06473
24539
54168
16152
G3
00760
28511
49631
49033
G2
25376
23044
G1
18579
78736
DB
147361
850181
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;
1 1;7; 4;
2 6;
3 2;3;3; 1;3;6;6;8;8;9;
4 9;9; 4;7;
5 2;
6 1; 1;1;3; 4;5;8;
7 6;9; 3;
8 1; 2;
9 9;9; 5;
DakLak Quảng Nam
G8
07
66
G7
102
799
G6
4901
6714
8855
4297
4949
8737
G5
2438
6559
G4
18939
58746
38236
50087
03793
85437
58045
22953
83403
95052
55789
98769
59690
73848
G3
62744
78049
31279
47858
G2
64660
39406
G1
81637
30241
DB
650210
133147
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1;2;7; 3;6;
1 4;
2
3 6;7;7;8;9; 7;
4 4;5;6;9; 1;7; 8;9;
5 5; 2;3;8;9;
6 6;9;
7 9;
8 7; 9;
9 3; 7;9;
DakLak Quảng Nam
G8
81
91
G7
664
648
G6
9280
5794
4142
0969
5444
1882
G5
6851
8118
G4
93163
95281
35086
34239
46722
28840
06526
57258
36206
22616
13110
93148
06544
55062
G3
63693
89010
84023
02064
G2
63048
94433
G1
74697
62618
DB
017700
999151