XSMT thứ 3 - KQ xổ số Miền Trung thứ 3 - Trực tiếp XSMT thứ 3 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DakLak Quảng Nam
G8
64
33
G7
562
811
G6
7608
4683
4082
3664
1192
6961
G5
9876
6485
G4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
G3
01846
41627
49286
16509
G2
43852
92125
G1
11762
49034
DB
858571
171896
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8; 9;9;
1 1; 1;
2 7;9; 5;
3 5; 3;4;
4 6;
5 2; 1;1;8;
6 2;2;4;8; 1;4;
7 1; 5;6; 6;
8 2;3;4; 3;5;6;9;
9 2;6;
DakLak Quảng Nam
G8
79
11
G7
392
217
G6
0721
1447
6298
7667
4771
5359
G5
3827
9141
G4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
G3
29561
29932
47803
36302
G2
68189
19892
G1
11473
64988
DB
762976
370560
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;3;7;
1 1;7;
2 1;1;7; 1;
3 2;
4 4;7; 1;3;4;
5 4; 9;
6 1;3;4;7;9; 7;
7 3;6; 9; 1;2;
8 9; 8;
9 2;8; 1;2;
DakLak Quảng Nam
G8
10
21
G7
388
196
G6
2706
8791
6723
6061
9268
2401
G5
9879
3326
G4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
51562
25508
48957
G3
70841
77548
65910
01370
G2
47626
92656
G1
92326
42234
DB
290213
344582