XSMT thứ 3 - KQ xổ số Miền Trung thứ 3 - Trực tiếp XSMT thứ 3 hàng tuần

DakLak Quảng Nam
G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu DakLak Quảng Nam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DakLak Quảng Nam
G8
09
80
G7
044
382
G6
0745
2440
2107
7961
4887
2577
G5
5378
1204
G4
46976
42370
85288
68605
08083
74513
73104
69471
14902
14232
73173
33198
05086
14552
G3
67820
53248
30059
25682
G2
03619
61698
G1
35937
21519
DB
383140
557763
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;5;7;9; 2;4;
1 3;9; 9;
2
3 7; 2;
4 4;5;8;
5 2;9;
6 1;3;
7 6;8; 1;3;7;
8 3;8; 2;2;6;7;
9 8;8;
DakLak Quảng Nam
G8
53
19
G7
316
200
G6
3310
2655
0782
4727
1997
7548
G5
7108
7219
G4
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
G3
23685
64045
95202
74127
G2
67211
32732
G1
76520
87343
DB
945687
685646
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4;6;8;9; 1;2;9;
1 1;6; 9;9;
2 2;3; 7;7;
3 2;9;
4 4;5; 3;3;6; 8;
5 3;5;
6
7
8 2;5;7; 2;4;
9 7;
DakLak Quảng Nam
G8
42
65
G7
765
866
G6
3965
2269
5185
8847
2591
2773
G5
3475
7687
G4
92075
58925
83185
39967
39793
76813
64375
30388
37152
13144
75752
85768
25306
73585
G3
12093
86431
56632
91797
G2
55680
11830
G1
53608
36540
DB
019687
555714