XSMT thứ 3 - KQ xổ số Miền Trung thứ 3 - Trực tiếp XSMT thứ 3 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DakLak Quảng Nam
G8
48
47
G7
881
281
G6
9823
4549
5158
4254
4626
7940
G5
2646
9305
G4
58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742
39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098
G3
69939
06518
39363
60079
G2
00237
16606
G1
14596
52115
DB
950276
156252
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4; 5;6;
1 8; 5;
2 1;3; 6;
3 6;7;9;
4 2;4;6;8;9; 7;
5 8; 2; 4;6;
6 4; 3;
7 6; 2;9;
8 1; 1;5;6;
9 6; 2;8;
DakLak Quảng Nam
G8
74
41
G7
657
574
G6
8188
8420
9584
5457
9895
1683
G5
3939
2032
G4
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
G3
14344
05291
89487
30933
G2
11820
75336
G1
37623
51216
DB
569127
635363
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9;
1 7; 6;6;
2 3;7; 6;
3 9; 2;3;6;8;
4 4; 1;
5 4;7; 7;
6 2; 3;
7 4; 4;
8 4;7;8; 3;7;
9 1;2;7; 1;5;
DakLak Quảng Nam
G8
34
76
G7
745
834
G6
1820
5160
3105
2080
4232
1849
G5
9549
3755
G4
22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222
63704
73442
07203
05723
05753
14435
52388
G3
78914
18651
47800
63010
G2
03971
85739
G1
43437
55516
DB
090146
452232