XSMT thứ 6 - KQ xổ số Miền Trung thứ 6 - Trực tiếp XSMT thứ 6 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
07
01
G7
906
680
G6
0390
6600
9895
7498
2178
9346
G5
3974
5023
G4
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924
G3
51616
86666
55511
14609
G2
28656
64054
G1
44300
60969
DB
316288
054076
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;6;7; 1;1;9;
1 6; 1;
2 3;4;4;
3
4 6;9;
5 6;8; 4;
6 5;6;8; 3;9;
7 4; 6; 8;
8 7;7;8; 5;
9 5; 8;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
71
00
G7
773
729
G6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
G5
5325
8513
G4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
G3
95981
00123
51898
25004
G2
12674
11719
G1
38441
72488
DB
006330
569179
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3;3; 4;
1 5; 3;5;9;
2 3;4;5; 9;9;
3 2;9;
4 1;
5 5;
6 8;
7 1;3;4;7; 9;
8 1; 5;8;
9 1;4;7;9; 8;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
64
30
G7
982
453
G6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
G5
9564
2220
G4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
G3
37145
88820
47972
20969
G2
39972
02673
G1
07964
74030
DB
930199
723029