XSMT thứ 6 - KQ xổ số Miền Trung thứ 6 - Trực tiếp XSMT thứ 6 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
55
89
G7
465
089
G6
7662
9919
6102
7636
6216
1957
G5
0795
7484
G4
73686
22515
81988
92480
70241
56107
19378
35595
80100
44048
15358
33753
35937
73940
G3
16325
11191
10037
50979
G2
68793
76625
G1
16027
66733
DB
289053
664159
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2;7;
1 5;9; 6;
2 5;7; 5;
3 3;6;7;7;
4 1; 8;
5 3; 5; 3;7;8;9;
6 2;5;
7 8; 9;
8 6;8; 4;9;9;
9 1;3;5; 5;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
54
41
G7
050
200
G6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
G5
0709
9412
G4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
G3
49170
39894
82897
86078
G2
61158
59429
G1
73421
11265
DB
271517
256350
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;9;
1 7; 2;
2 1;8; 3;5;9;
3
4 1;3;3;
5 4;5;6;8; 9;
6 3;5;5;
7 7; 1;8;
8 4;5;8; 3;
9 3;4; 5;7;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
61
33
G7
171
709
G6
8519
7552
6207
3989
8043
3338
G5
2081
1686
G4
90710
75833
40828
30859
03175
09171
73381
09138
24808
99938
36346
70348
42253
06369
G3
79116
23641
75154
13890
G2
59744
08342
G1
12465
34888
DB
707937
976675