XSMT thứ 6 - KQ xổ số Miền Trung thứ 6 - Trực tiếp XSMT thứ 6 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gia Lai Ninh Thuận
G8
19
47
G7
643
332
G6
8898
8885
4683
5717
2965
6926
G5
9758
4170
G4
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
G3
38236
16018
18558
60480
G2
64352
83476
G1
07295
41537
DB
247798
060422
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8;
1 8;9; 7;7;
2 2; 6;
3 1;4;6; 2;7;7;
4 1;3; 7;
5 2;8; 1;8;
6 4;5;
7 8; 2;6;
8 3;3;5;
9 1;5;8; 8; 3;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
09
00
G7
042
300
G6
3917
8194
4411
5366
7215
6839
G5
5788
7674
G4
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
G3
87368
16721
49308
62799
G2
69805
05664
G1
29502
55029
DB
087970
467613
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2;2;4;5;9; 8;
1 1;7; 3; 5;6;6;
2 1;1;9; 5;9;
3 9;
4 2;
5 5;
6 8; 4;6;
7 3; 4;
8 8;8;
9 4; 8;9;9;
Gia Lai Ninh Thuận
G8
74
72
G7
665
512
G6
0706
8808
1079
2272
0302
2313
G5
1608
5712
G4
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
G3
23283
44032
53581
78232
G2
60762
95710
G1
46296
24585
DB
397150
052482