Hàm Index trong Excel là gì? Công thức hàm index?

Hàm Index là hàm trả về mảng, giúp lấy các giá trị tại một ô nào đó giao giữa cột và dòng. Để có thể hiểu hơn về hàm này thì bạn hãy theo dõi bài viết của xemkqxs.net nhé!

1.Hàm index trong excel là hàm gì?

Hàm Index trong Excel là gì? Công thức hàm index?

Để thực hiện tính toán dữ liệu trong excel nhanh và đúng, bảng Báo cáo hiệu quả thì người da hay tiêu dùng tới những hàm công thức. Hàm index thực hành công thức tính toán hỗ trợ người dùng.

Hàm này là hàm excel sẽ trả về trị giá hay tham chiếu của một ô trong bảng là nơi giao nhau của cột và cáiđó sẽ xác định giá trị bởi các tham số được cho trước như Điểm tham chiếu, Số lượng loại, Số lượng cột, Vùng ô.

Hàm index giúp người dùng tính toán ra trị giá của cột và chiếc giao nhau ra kết quả trông đợitiêu dùng hàm này nhanh chóngđơn giản chỉ cần nhập đúng công thức là tự động ra, bạn ko lo lệch lạc.

2.Cấu trúc Hàm

INDEX (reference, row_num, [column_num], [area_num])

 • reference – là một hoặc nhiều dải.

Ví như bạn nhập nhiều hơn 1 phạm vi, hãy tách những khoảng bằng dấu phẩy và đương nhiên đối số tham chiếu trong ngoắc đơn, ví dụ (A1:B5,D1:F5).

Giả dụ mỗi dãy trong tài liệu tham khảo chỉ cất một hàng hoặc cột, đối số row_num hoặc column_num tương ứng là tùy chọn.

 • row_num – số quy trình của hàng nằm từ mà từ đấy trả về 1 ô tham chiếu, nó tương tự như dạng mảng.
 • column_num – số thứ tự cột để trả về một ô tham chiếu, cũng hoạt động như vậy như dạng mảng.
 • area_num – một tham số tùy chọn chỉ ra mảng trong khoảng đối số tham chiếu để tiêu dùnggiả dụ bỏ qua, công thức INDEX sẽ trả lại kết quả cho mảng trước hết được liệt kê trong danh sách tham khảo.

ví dụ, công thức = INDEX ((A2: D3, A5: D7), 3, 4, 2) trả về giá trị của ô D7, tại giao điểm của hàng thứ 3 và cột thứ 4 trong khu vực thứ 2 (A5: D7).

Lưu ý:

 • Ví như đối số mảng chỉ bao gồm 1 hàng hoặc cột, thì bạn  thể xác định hoặc không xác định đối số row_num hoặc column_num tương ứng.
 • Giả dụ đối số mảng bao gồm phổ thông hơn 1 loại và row_num bị bỏ qua hoặc bằng 0, thì hàm INDEX trả về 1 mảng của số đông cột. như vậynếu như mảng bao gồm phổ thông cột và đối số column_num bị bỏ qua hoặc bằng 0, công thức INDEX sẽ trả về hầu hết hàng. Dưới đây là 1 tỉ dụ về công thức minh họa.
 • Các đối số row_num và column_num phải tham chiếu đến một ô trong mảng; ví như ko, công thức INDEX sẽ trả về #REF! Lỗi.

3.Hàm Index dạng Mảng trong Excel

Hàm Index dạng mảng tiêu dùng mang trường hợp nếu như đối số thứ nhất của hàm là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng mảng  cú pháp như sau:

=INDEX(Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

 • Array: vùng ô hoặc một hàng số mảng nào ấy đề xuất.
 • Row_num: chọn hàng trong mảng trong khoảng đó trả về một giá trị.
 • Column_num: chọn cột trong mảng từ ấy trả về một trị giá.

Người dùng lưu ý bắt buộc phải  chí ít một trong 2 đối số Row_num và Column_num.

Bảng Excel 1: Chúng ta với bảng danh sách những chất liệu vảitìm tên chất liệu vải biết chất liệu vải đấy ở hàng hai cột 2.

Tại ô C7 bạn sẽ nhập công thức bên trên theo cú pháp dưới đây, và sau ấy chúng ta nhấn Enter để thực hiện hàm Index

=INDEX(B2:C6,2,2)

Ngay sau ấy chúng ta sẽ được trả về giá trị vị trí A2 tương ứng sở hữu loại hàng Vải thô.

4.Hàm Index Excel dạng tham chiếu

Hàm Index dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của 1 hàng và một cột cụ thể. Chúng ta  công thức Index dạng tham chiếu như sau:

=INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

 • Reference: vùng tham chiếu đề nghị.
 • Row_num: chỉ số hàng từ đấy trả về một tham chiếu, buộc phải.
 • Column_num: chỉ số cột từ ấy trả về 1 tham chiếu, tùy chọn.
 • Area_num: số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong Reference. ví như Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX sử dụng vùng 1, tùy chọn.

Cũng  bảng dữ liệu Excel bên trên chúng ta thực hiện nhập công thức như bên dưới. Sau ấy cũng nhấn Enter. Nhấp chuột tại ô C7 và nhập công thức sau:

=INDEX(B2:C6,2,1,1)

Kết quả trả về sẽ là tên cái mặt hàng Vải thô ở cái B2.

>>> Cách tạo ghi chú trong excel

Như vậy, chúng tôi đã chỉ dẫn bạn cách dùng hàm INDEX dạng mảng và dạng tham chiếu. Hàm Index có thể tham chiếu tới bất cứ ô nào trong Excel, và cách thực hiện cũng không quá khó. Bạn có thể sử dụng hàm này và kết hợp với các hàm khác trong Excel để sử dụng hiệu quả hơn trong dữ liệu bảng tính. Mời bạn tham khảo các bài viết office khác nhé!