thông tin cách làm tròn số trong excel đơn giản

Bạn đã biết cách làm tròn số trong excel để phép tính của bạn đơn giản dễ hiểu hơn chưa? Nếu chưa biết làm thế nào thì hãy tham khảo ngay bài viết của xemkqxs.net dưới đây nhé!

Sử dụng hàm ROUNDUP làm tròn số trong excel

Công thức của hàm Roundup

=ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đấy: 

 • number: là số để làm tròn
 • num_digits: là số chữ số sau dấu phẩy cần làm tròn

Lưu ý khi làm tròn số trong hàm roundup: 

 • Hàm Roundup sẽ làm tròn các số từ 1 đến 9 trở lên
 • Hàm Roundup có thể làm tròn sang trái hoặc phải của dấu thập phân
 • Trường hợp num_digits > 0, số được làm tròn ở bên phải dấu thập phân
 • Nếu num_digits < 0, số được làm tròn sang bên trái của dấu thập phân 
 • Nếu num_digits = 0, số được làm tròn đến số nguyên gần nhất

Làm tròn số bằng hàm ROUND

thông tin cách làm tròn số trong excel đơn giản
thông tin cách làm tròn số trong excel đơn giản

Đây là cách làm tròn số khá cơ bản nhưng những ai mới sử dụng excel thì có thể chưa biết được

Công thức tính: =ROUND(number,num_digits)

Trong đấy:

 • number: là số cần làm tròn
 • num_digits: là số chữ số cần làm tròn.

Khi chúng ta nhập số giá trị dương cho num_digits thì làm tròn phía sau phần thập phân. Còn khi nhập giá trị dương cho num_digits thì làm tròn đến hàng chục, trăm, nghìn,…

Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm với công thức như sau =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN sẽ ngược với hàm ROUNDUP, kết quả sẽ là giá trị nhỏ hơn giá trị gốc của số.

Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm có công thức là =MROUND(number,multiple).

Hàm sẽ làm tròn đến bội số của số khác. Trong đấy multiple là số cần làm tròn đến bội số của nó. Number nghĩa là giá trị muốn làm tròn.

Khi number và multiple khác dấu thì hàm sẽ báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì sẽ hiện kết quả ra

Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên khi number chia multiple lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2 multiple, và ngược lại làm tròn xuống khi bé hơn 1 phần 2 multiple.

 • =MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 gần nhất mà lớn hơn 5 là 6.
 • =MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 < 5/2, bội số của 5 gần nhất mà nhỏ hơn 12 là 10.
 • =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 gần nhất mà lớn hơn 33 là 35.
 • =MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường hợp báo lỗi #NUM khi multiple và number không cùng dấu nhau.

Làm tròn số trong excel với hàm CEILING và FLOOR

Công thức của hàm CEILING và FLOOR mà người dùng cần biết đó là

= CEILING(number, significance) và = FLOOR(number, significance).

Trong đấy: 

 • Number: là số cần làm tròn
 • Significance: là số cần làm tròn đến bội của nó. Significance có vai trò giống với multiple. 

Nhìn chung hàm CEILING và hàm FLOOR khá giống với hàm MROUND. Tuy nhiên khi làm tròn ở hai hàm CEILING và FLOOR sẽ không xét điều kiện như MROUND. Thay vào đó hàm CEILING sẽ làm tròn lên (lớn hơn số ban đầu) còn hàm FLOOR sẽ làm tròn xuống (bé hơn số ban đầu).

Làm tròn số trong excel với hàm EVEN và ODD

Cú pháp để thực hiện làm tròn với hàm EVEN là =EVEN(number) và với hàm ODD là =ODD(number). 

Cách thức làm tròn của hai hàm này trái ngược nhau. EVEN là hàm được sử dụng để làm tròn đến số nguyên chẵn gần nhất. Trong khi đó ODD là hàm được sử dụng để làm tròn đến số nguyên lẻ gần nhất. 

Điểm chung của hai hàm này là số làm tròn đều lớn hơn giá trị ban đầu của nó

>>> thông tin cách tính phần trăm chính xác nhất

Làm tròn số trong excel với hàm INT và TRUNC

Hai hàm làm tròn số trong excel cuối cùng mà bài viết muốn giới thiệu tới người đọc đó là hàm INT và hàm TRUNC. Trong đấy lệnh của hàm INT là: = INT(number). Ý nghĩa của hàm này là làm tròn một số thành số nguyên.

Còn lệnh của hàm TRUNC là = TRUNC(number [, num_digits]). Trong đấy:

 • Number nghĩa là số cần làm tròn
 • Num_digits nghĩa  là số nguyên, chỉ phần mà bạn muốn cắt bỏ để làm tròn. Theo đó num_digits có 3 trường hợp: 
 • Num_digits > 0: nghĩa là chỉ chữ số mà bạn muốn giữ lại sau dấu thập phân
 • Num_digits = 0:nghĩa là bỏ hết phần thập phân
 • Num_digits <0: nghĩa là làm tròn đến số nguyên và làm tròn sang trái thành bội số của 10.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về cách làm tròn số trong excel đơn giản dễ dàng nhất, giờ đây người dùng có thể thoải mái tính toán trong excel mà không sợ sai nữa nhé! Bạn có thể tham khảo các bài viết office khác tại đây nhé!