XSMN thứ 5 - KQ xổ số Miền Nam thứ 5 - Trực tiếp XSMN thứ 5 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
55
61
16
G7
172
256
137
G6
6210
5946
4160
8252
0161
0698
8260
1597
8596
G5
1172
3561
7670
G4
24100
38232
52306
47947
03750
90911
08729
99329
11516
55191
00836
87615
71387
38088
16278
39923
68808
88047
38345
56909
86217
G3
19744
01925
83043
86084
28751
25842
G2
27668
01735
02878
G1
95418
69605
93086
ĐB
796373
711346
373430
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 6; 5; 8;9;
1 1;8; 5;6; 6;7;
2 5;9; 9; 3;
3 2; 5;6; 7;
4 4;6;7; 3;6; 2;5;7;
5 5; 2;6; 1;
6 8; 1;1;1;
7 2;2;3; 8;8;
8 4;7;8; 6;
9 1;8; 6;7;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
29
81
44
G7
364
281
217
G6
0980
5818
4339
2521
7710
6597
9009
1167
1353
G5
8601
0884
3653
G4
45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141
56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091
56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215
G3
18891
19700
27813
14337
21663
04760
G2
25147
40321
18672
G1
75656
49401
40726
ĐB
736062
363500
029023
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 1; 1;6;9;
1 5;8; 3; 5;7;8;
2 9; 1;1;9; 3; 6;
3 5;9; 2;7;7;
4 1;7; 4; 3;4;4;
5 5;6; 3;3;
6 2; 3;4; 6; 3;7;9;
7 2;
8 1;1;4;
9 1;5; 1;7;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
79
86
53
G7
384
584
006
G6
4093
7846
4136
9412
8166
9865
6577
5722
6768
G5
4008
1432
3605
G4
98241
87074
39222
49366
35231
29708
21313
11916
58532
63206
90980
72950
67193
23842
61727
30904
12390
95528
52855
10584
43790
G3
21280
48986
75726
31653
18720
35229
G2
40850
24773
85405
G1
03613
08545
69953
ĐB
547503
019742
506090