XSMN thứ 5 - KQ xổ số Miền Nam thứ 5 - Trực tiếp XSMN thứ 5 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
tructiep
ĐB
tructiep
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
16
54
32
G7
060
491
279
G6
8942
8760
4014
4252
0848
0316
8104
5159
3122
G5
5686
7018
0233
G4
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
G3
15405
53446
27085
35613
91422
14227
G2
68924
37220
02819
G1
74348
10544
38186
ĐB
762189
616286
676628
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5; 4;
1 4;5;6; 3;6;8;9; 9;
2 4; 2; 2;2;4;7;8;
3 2;3;5;6;
4 2;6;8; 4;8; 4;6;9;
5 2;2;4;4; 9;9;
6 3;7;
7 3; 9;
8 2;6;9; 3;5;6; 6;
9 7; 1;7;9;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
43
54
64
G7
697
901
550
G6
6765
0332
1815
7658
5991
7677
1910
5083
4179
G5
5810
6421
1416
G4
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
G3
86031
81420
82113
81726
91633
17830
G2
76557
92730
50064
G1
56131
15283
45165
ĐB
501116
627275
001084
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1; 4;9;
1 1;5;6; 3;6;9; 6;
2 1;2;6; 3;6;
3 1;1;2; 1; 3;
4 3;
5 7; 4;8;
6 5;9; 4;4;5;
7 3;5; 7; 4;9;
8 5;7; 3;7; 3;3;4;
9 2;7; 1;6; 7;
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8
20
62
56
G7
719
305
607
G6
9433
6260
5552
9233
6681
6508
4440
5286
0799
G5
8062
7808
8409
G4
29542
47079
42163
16535
27197
89026
80610
71773
13945
46503
45694
89312
34515
88910
54269
47393
34054
78530
78031
61904
20461
G3
19429
44381
99316
68813
11727
85350
G2
33239
49941
26721
G1
02797
77216
30239
ĐB
440827
737385
773364