XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
01
83
G7
657
915
G6
3916
7719
9904
1727
0175
6116
G5
3815
1200
G4
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
G3
14607
73089
14445
41871
G2
30175
22970
G1
38925
84593
DB
890557
864720
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;4;7;
1 5;6;9; 5;6;
2 3;5;8; 5;7;
3
4 3;4; 1;5;
5 2;7; 7;
6 1; 1;2;
7 5; 1;2;3;5;
8 4;9; 3;
9 3;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
00
20
G7
682
286
G6
5479
5582
9976
9029
2752
6653
G5
3127
3666
G4
15214
15989
09346
44446
81217
36222
08386
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
G3
92375
59315
51202
34118
G2
14039
97831
G1
08006
99354
DB
861225
421752
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6; 2;
1 4;5;7; 8;
2 2;5; 7; 2;6;7;9;
3 9; 1;6;
4 6;6;
5 2; 2;3;4;7;
6 6;7;8;
7 5;6;9;
8 2;2;6;9; 6;
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
23
93
G7
803
285
G6
7080
8393
4653
6020
0669
5199
G5
3755
1962
G4
84856
29929
45998
44405
39904
31729
76944
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
G3
02666
16854
76421
27496
G2
96078
25831
G1
85209
93640
DB
136971
762242