XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
19
42
G7
032
157
G6
0896
5241
5822
6156
4836
7117
G5
5362
3319
G4
41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
G3
09725
61303
61599
94764
G2
06409
63632
G1
50521
51311
DB
718896
488060
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;9; 5;9;
1 9; 1;5;7;9;
2 1;1;2;5;
3 1;2; 2;6;
4 1; 2;7;
5 2;8; 6;7;8;
6 2; 4;
7 8; 8;8;
8
9 6; 6; 9;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
67
30
G7
581
990
G6
6242
7032
6379
6784
8601
2610
G5
5822
9580
G4
10517
83500
10468
11014
95396
72031
49267
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
G3
42968
11696
39038
09728
G2
91371
53862
G1
30126
95258
DB
783777
273968
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;
1 4;7; 4;4;5;
2 2;6; 5;7;8;
3 1;2; 8;
4 2;
5 8;
6 7;7;8;8; 2;8;
7 1;7; 9; 9;
8 1; 4;7;
9 6;6;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
91
70
G7
227
486
G6
0485
6655
8578
3014
2485
9768
G5
7145
9922
G4
77399
88417
93930
81251
85581
71710
84075
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
G3
61632
05611
98041
30913
G2
77080
45197
G1
07685
05641
DB
709547
784082