XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
24
22
G7
710
340
G6
9901
2447
9271
2095
9662
3889
G5
3232
9732
G4
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
64106
06517
06925
24691
16199
70853
84809
G3
13376
34075
84379
51974
G2
44930
34565
G1
53253
99423
DB
253781
313476
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;6; 6;9;
1 7;
2 4;7; 2;3;5;
3 2;4;6;8; 2;
4 7;
5 3; 3;
6 2;5;
7 1;5;6; 4;6; 9;
8 1; 9;
9 2; 1;5;9;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
49
80
G7
398
740
G6
9920
9610
8989
9762
2221
4682
G5
6078
4512
G4
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173
G3
89472
25303
98476
53126
G2
45585
09040
G1
97446
16434
DB
221985
448744
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;5;
1 2;7;
2 1; 1;6;9;
3 6;7; 4;
4 6;9; 1;4;
5
6 9; 2;2;
7 2;8; 3;6;7;
8 5; 5;9; 2;
9 8;8;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
42
88
G7
362
328
G6
6537
6268
1397
9903
1674
4578
G5
2255
9698
G4
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360
G3
96302
86823
26386
38727
G2
25833
55151
G1
38478
32595
DB
424317
323787