XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
67
12
G7
928
895
G6
5449
6847
7378
2137
6164
5576
G5
1469
0989
G4
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
64810
02237
69269
87294
90830
89053
99497
G3
42640
90794
56942
54081
G2
34137
01049
G1
30849
35200
DB
963167
599126
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;
1 2;
2 3;6;8; 6;
3 7; 7;7;
4 7;9;9; 2;9;
5 4;5; 3;
6 7; 7;9; 4;9;
7 5;8; 6;
8 1;9;
9 4;6; 4;5;7;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
58
38
G7
133
317
G6
5859
5715
8982
8821
4453
4728
G5
6446
2235
G4
44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
08698
13787
85187
47549
02303
48887
77760
G3
03796
83281
76696
90480
G2
49607
12192
G1
70210
86077
DB
648362
452883
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7; 3;
1 5; 7;
2 1;8;
3 2;3;3;8; 5;8;
4 6; 9;
5 8;8;9; 3;
6 2; 7;
7 4; 7;
8 1;2; 3; 7;7;7;
9 3;6; 2;6;8;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
85
87
G7
269
513
G6
8617
2695
4515
3452
3848
0121
G5
8637
8407
G4
05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
04570
02047
77373
96343
20188
98788
73569
G3
71373
81437
81039
66415
G2
14673
15419
G1
78450
98912
DB
682041
395548