XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
28
72
G7
503
400
G6
4504
5537
9585
9602
9957
9125
G5
9157
5924
G4
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356
G3
59226
84942
42077
64444
G2
31626
32854
G1
93134
19976
DB
443916
722917
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;4; 2;
1 6; 6; 7;
2 6;6;8; 4;5;
3 2;4;4;7;
4 2; 4;8;
5 7;8;8; 2;4;6;7;9;
6 5;
7 2;6;7;
8 5;
9 2;9; 5;7;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
82
93
G7
785
274
G6
9947
2252
4339
2173
3150
7430
G5
8623
8305
G4
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101
G3
00775
83639
22963
41205
G2
96978
69973
G1
50169
71215
DB
515249
067158
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4; 1;3;5;5;9;
1 2; 5;
2 3; 1;
3 3;5;9;9;
4 7;9;
5 2; 8;
6 9; 3;
7 5;8; 3;3;4;8;
8 2;5;
9 8;8; 3;5;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
86
93
G7
576
446
G6
0874
1591
7824
9828
5879
7222
G5
3572
1259
G4
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697
G3
82050
85104
54626
34979
G2
58544
68183
G1
35237
37658
DB
207691
388440