XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
58
99
G7
520
350
G6
2806
9014
0888
5157
1402
9936
G5
0640
7667
G4
10705
36493
97870
70629
35775
24828
37670
61966
77122
88827
37610
57797
59670
92313
G3
12054
82180
12223
24006
G2
83086
11925
G1
57702
30812
DB
069787
163055
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;5;6; 2;6;
1 4; 2;3;
2 8;9; 2;3;5;7;
3 6;
4
5 4;8; 5; 7;
6 6;7;
7 5;
8 6;7; 8;
9 3; 7;9;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
62
23
G7
818
958
G6
4662
1299
1593
7575
4152
9507
G5
1435
8226
G4
58377
67807
02310
39022
26692
20269
37940
36096
56951
19730
82897
19788
34060
06210
G3
22862
90144
24926
92253
G2
86937
53363
G1
91458
49653
DB
226848
773808
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7; 7;8;
1 8;
2 2; 3;6;6;
3 5;7;
4 4;8;
5 8; 1;2;3;3;8;
6 2;2;2;9; 3;
7 7; 5;
8 8;
9 2;3;9; 6;7;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
26
65
G7
017
887
G6
6975
3291
2791
9747
4639
0259
G5
8662
6753
G4
16775
67694
14573
00311
66330
11252
90668
22238
08975
94579
39726
56627
41252
08612
G3
52190
51563
99130
47879
G2
44091
46258
G1
97006
21721
DB
076919
969708