XSMT thứ 4 - KQ xổ số Miền Trung thứ 4 - Trực tiếp XSMT thứ 4 hàng tuần

G8
tructiep
tructiep
G7
tructiep
tructiep
G6
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G5
tructiep
tructiep
G4
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G3
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
G2
tructiep
tructiep
G1
tructiep
tructiep
DB
tructiep
tructiep
Đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
09
32
G7
329
147
G6
6828
9808
0469
8676
8061
8130
G5
2930
6401
G4
17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261
05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439
G3
73538
74388
13256
46255
G2
41769
57073
G1
51142
83960
DB
931669
822983
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8;9; 1;
1 2; 7;
2 1;7;8;9;
3 8; 2;9;9;
4 2; 7;
5 2;5;6;
6 1;6;9; 9;9; 1;3;
7 1;3;6;
8 7;8; 3;
9 4;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
16
95
G7
129
277
G6
5601
2000
9451
3381
4527
0543
G5
2581
7658
G4
51522
64973
30325
20830
56255
20679
84811
15290
08186
75010
08021
04384
56411
96256
G3
24244
88582
92668
60267
G2
59937
85831
G1
50984
12950
DB
805278
474974
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;
1 1;6; 1;
2 2;5;9; 1;7;
3 7; 1;
4 4; 3;
5 1;5; 6;8;
6 7;8;
7 3;8; 9; 4; 7;
8 1;2;4; 1;4;6;
9 5;
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8
84
55
G7
388
330
G6
9332
4895
9215
5930
3717
6058
G5
6857
2437
G4
03688
51181
42049
33530
32334
80559
50432
28202
31170
42833
83238
20207
24738
98907
G3
08274
77453
32897
02664
G2
59677
70896
G1
06889
58791
DB
139727
215015