Hàm count trong excel có công thức và cách dùng thế nào?

Hàm Count là một trong những hàm cơ bản trong Excel, đây là hàm đếm được thường xuyên sử dụng trong excel. cùng xemkqxs.net xem công thức hàm count trong excel nhé!

Công thức hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT trong Excel  cú pháp hàm là =COUNT(Value1, [Value2],….).

Trong đó:

  • Value 1 là tham số bắt buộc phải  trong công thức. Đây là giá trị đầu tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.
  • Value 2 là thông số ko đề nghị, chỉ mang thể để đếm tối đa 255 thông số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn bổ sung mà bạn muốn đếm giá trị ô.

Lưu ý lúc sử dụng hàm COUNT

  • Hàm COUNT sẽ chấp thuận các tham số cần đếm là những số, tháng ngày hay viết dưới dạng văn bản của số.
  • Các trị giá logic, số dưới dạng văn bản nhập trực tiếp vào danh sách những thông số trong hàm COUNT sẽ được đếm.
  • Chững thông số mang thể cất hoặc tham chiếu tới các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng hàm COUNT sẽ chỉ đếm số mà thôi.
  • các trường hợp ngoại lệ như các giá trị logic, văn bản hoặc những trị giá không thể dưới dạng số thì phải tiêu dùng COUNTA.
  • Giả dụ muốn đếm một số nào  điều kiện cho trước thì cần dùng hàm COUNTIFS.

Cách dùng Hàm count trong excel

Dưới đây là các quy tắc hoạt động của hàm Excel COUNT.

Ví như 1 (các) đối số của một công thức Excel Count là 1 tham chiếu hoặc dải ô, chỉ số, tháng ngày và thời kì được tính. các ô sở hữu thể đế trắng hoặc chứa bất cứ dữ liệu nào nhưng không hề dữ liệu số.

Ví như bạn nhập những giá trị trực tiếp vào đối số Excel COUNT, những trị giá sau sẽ được tính: số, tháng ngàythời giantrị giá Boolean của TRUE và FALSE, và biểu diễn văn bản của các Thống kê (nghĩa là 1 số được đặt trong dấu ngoắc kép như “5”).

Ví dụ: COUNT công thức sau đây trả về 4, vì những giá trị sau được tính: 1, “2”, 1/1/2016 và TRUE.

=COUNT(1, “apples”, “2”, 1/1/2016, TRUE)

>>> Hướng dẫn dùng hàm iferror trong excel

Ví Dụ Hàm COUNT Trong Excel

Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr“.

Ví Dụ Hàm COUNT Trong Excel

Để đếm được số học sinh đỗ ta sử dụng công thứcô C15: =COUNT(C6:C14)

Ví Dụ Hàm COUNT Trong Excel

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hàm count trong excel, bạn có thể áp dụng vào việc tính toán và thống kê trên bảng tính Excel đơn giản.

Tham khảo thêm các bài viết office khác nhé!