Hướng dẫn sử dụng hàm subtotal trong excel

Bạn đã biết hàm SUBTOTAL có chức năng gì hay chưa? Công thức của hàm SUBTOTAL như thế nào? Cùng xemkqxs.net tìm hiểu nhé!

1.Chức năng của hàm SUBTOTAL là gì?

Hướng dẫn sử dụng hàm subtotal trong excel

Hàm SUBTOTAL của Excel trả về kết quả tổng hợp cho các giá trị được sản xuất. SUBTOTAL sở hữu thể trả về SUM, AVERAGE, COUNT, MAX và các thứ khác (xem bảng bên dưới) và hàm SUBTOTAL sở hữu thể bao gồm hoặc chiếc trừ các trị giá trong các hàng ẩn.
Mục đích của hàm SUBTOTAL là nhận 1 tổng số phụ trong danh sách hoặc cơ sở vật chất dữ liệu

2.Công thức hàm Subtotal

SUBTOTAL(function_num, ref1, [ref2],…)

Trong đó:

Function_num: Báo cáo xác định chức năng thực hiện

Ref1, Ref2, …: một hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ. nhu yếu Ref mộttrong khoảng Ref 2 đến 254 là tuỳ chọn.

Số xác định chức năng thực hiện mang 2 dòng sau:

  • một -11 bỏ qua những ô đã được lọc ra, nhưng để lại những hàng được ẩn thủ công.
  • 101 – 111 bỏ qua những ô ẩn – đã lọc ra và ẩn thủ công.

Chú thích

  • Nếu như ko  tổng phụ khác trong ref1, ref2, … (hoặc tổng phụ lồng vào), những tổng phụ lồng nhau sẽ bị bỏ qua để hạn chế đếm hai lần.
  • Đối với các hằng số function_num từ 1 tới 11, hàm SUBTOTAL bao gồm các giá trị của hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn dưới thực đơn phụ Ẩn & Hủy Ẩn của lệnh Định dạng trong lực lượng Ô trên tab Trang đầu trong áp dụng Excel trên máy tính. Hãy sử dụng các hằng số này khi bạn muốn tính tổng phụ các số ẩn và ko ẩn trong danh sách. Đối sở hữu những hằng số function_Num từ 101 tới 111, hàm SUBTOTAL bỏ qua giá trị của các hàng mà lệnh Ẩn Hàng ẩn. Hãy dùng những hằng số này lúc bạn chỉ muốn tính tổng phụ những số ko ẩn trong danh sách.
  • Hàm SUBTOTAL bỏ qua bất kỳ hàng nào ko được bao gồm trong danh sách của bộ lọc, bất nói bạn sử dụng giá trị function_num nào.
  • Hàm SUBTOTAL được dùng cho các cột dữ liệu hoặc phạm vi dọc. Nó không được chuyên dụng cho những hàng dữ liệu hay phạm vi ngang. Ví dụ: lúc bạn tính tổng phụ phạm vi ngang bằng cách thức tiêu dùng function_num trong khoảng 101 trở lên, chẳng hạn như SUBTOTAL(109,B2:G2), ẩn cột ko tác động đến tổng phụ. Nhưng ẩn hàng trong tổng phụ của phạm vi dọc ảnh hưởng tới tổng phụ.
  • Ví như bất kỳ tham chiếu nào là tham chiếu 3-D, SUBTOTAL trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ về cách sử dụng hàm SUBTOTAL

Dưới đây là một vài dụ về SUBTOTAL được định cấu hình thành SUM, COUNT và AVERAGE các giá trị trong 1 phạm vi.

Lưu ý sự khác biệt độc nhất vô nhị là giá trị được sử dụng cho đối số function_num:
= SUBTOTAL (109, phạm vi) // SUM
= SUBTOTAL (103, phạm vi) // COUNT
= SUBTOTAL (101, phạm vi) // AVERAGE
giá trị ẩn thủ công:

Lưu ý các giá trị được dùng cho đối số function_num là “được ghép nối” (ví dụ: 1-101, 2-102, 3-103, …). Điều này  liên quan tới bí quyết SUBTOTAL xử lý các hàng ẩn tay chânlúc function_num nằm trong khoảng 1-11, SUBTOTAL bao gồm các ô đã được ẩn tay chânlúc function_num nằm từ 101-111, SUBTOTAL bỏ qua các giá trị trong các hàng được ẩn thủ công.

Ví dụ về cách sử dụng hàm SUBTOTAL

SUBTOTAL luôn bỏ qua những trị giá trong những ô được ẩn bằng bộ lọc. các trị giá trong các hàng “được lọc ra” không được bao gồm, bất nói function_num.
Ghi chú:
Lúc function_num nằm từ 1-11, SUBTOTAL bao gồm những trị giá bị ẩn
khi function_num nằm trong khoảng 101-111, SUBTOTAL loại trừ những trị giá bị ẩn

Trong danh sách được lọc, SUBTOTAL luôn bỏ qua các trị giá trong các hàng ẩn, bất kể function_num.
SUBTOTAL bỏ qua các tổng phụ khác tồn tại trong tài liệu tham khảo được bỏ qua để ngăn chặn tính 2 lần
SUBTOTAL được ngoài mặt để khiến việc sở hữu các trị giá dữ liệu dọc được bố trí theo chiều dọc. Trong khuôn khổ Ngang, trị giá trong các cột ẩn luôn được bao gồm.

Ví dụ: đây là phương pháp bạn có thể tạo công thức Tổng phụ 9 để tổng hợp các trị giá trong các ô từ C2 đến C8:

cách sử dụng hàm SUBTOTAL

Để thêm số hàm vào công thức, bấm kích đúp vào nó, sau đấy nhập dấu phẩy, chỉ định một phạm vi, nhập dấu ngoặc đơn đóng và nhấn Enter. Công thức hoàn thành sẽ như thế này:
= SUBTOTAL (9, C2: C8)

>>> Hàm count trong excel có công thức và cách dùng thế nào?

Với công cụ hỗ trợ tính toán Subtotal, các bạn có thể dễ dàng tính toán với các yêu cầu phức tạp hơn so với việc sử dụng các phép tính toán thông thường mà hàm Subtotal hỗ trợ. Tham khảo thêm các bài viết office khác nhé!