Hàm match trong excel và Cách dùng hàm match

Hàm match trong excel có tác dụng là gì? cách dùng hàm match như thế nào? Cùng xemkqxs.net tìm hiểu về hàm tìm kiếm này nhé!

1.Hàm match là gì? 

Hàm match trong excel và Cách dùng hàm match

Hàm match là một hàm tìm kiếm vị trí của một dữ liệu trong một vùng dữ liệu, thực hiện công tác đưa ra số trật tự vị trí của dữ liệu ấy trong một khu vực cột hoặc hàng nào đó.

Hàm Match mang chức năng cơ bản như vậy nên hàm ko thường xuyên được tiêu dùng khi mà làm việc trong excel, mà hàm thường hay được hài hòa và cộng những hàm khác để thực hành những công tác thường xuyên hay gặp hơn với khách hàng.

2.Cú pháp hàm match

Cú pháp hàm Match trong Excel là: =Match(Lookup_value,Lookup_array,[Match_type]).

Trong đó:

 • Lookup_value: giá trị tìm kiếm trong mảng Lookup_array. trị giá này mang thể là số, văn bản, trị giá logic hoặc 1 tham chiếu ô đến 1 số, văn bản hay giá trị logic, bắt đề nghị .
 • Lookup_array: mảng hay phạm vị ô được tìm kiếmđề xuất sở hữu.
 • Match_type: kiểu kiếm tìmko nhất định phải sở hữu.

 3 kiểu tìm kiếm trong hàm Match trên Excel:

 • 1 hoặc bỏ qua (Less than): hàm Match kiếm tìm giá trị to nhất mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng sở hữu lookup_value. nếu người mua chọn kiểu kiếm tìm này thì lookup_array phải được sắp đặt theo quy trình nâng cao dần.
 • 0 (Exact Match): hàm Match sẽ kiếm tìm trị giá thứ nhất bằng chính xác mang lookup_value. các trị giá trong lookup_array mang thể được sắp xếp theo bất kỳ giá trị nào.
 • -1 (Greater than): hàm Match kiếm tìm giá trị nhỏ nhất mà trị giá đấy lớn hoặc bằng với lookup_value. giá trị trong lookup_array phải được sắp đặt theo quy trình giảm dần.

Lưu ý lúc dùng hàm Match:

 • Hàm Match sẽ trả về vị trí của giá trị kiếm tìm trong lookup_array, không trả về chính trị giá kiếm tìm.
 • với thể dùng chữ hoa hay chữ thường trong khi tìm kiếm giá trị dạng text.
 • đột nhiên mua được giá trị kiếm tìm trong lookup_array, hàm Match sẽ báo lỗi giá trị tìm kiếm.
 • Trong trường hợp Match_type là 0 và giá trị tìm kiếm lookup_value dạng text thì giá trị tìm kiếm mang thể cất các ký tự dấu * (cho chuỗi ký tự) và dấu hỏi chấm (cho ký tự đơn). 
 • Nếu như không nhập gì thì hàm Match mặc định đó là một.

3.Ứng dụng hàm match trong excel

Hàm Match với những ký tự đại diện

Giống như các hàm Excel khác, hàm MATCH hiểu những kí tự đại diện sau:

 • Dấu hỏi (?): thay thế cho một ký tự
 • Dấu hoa thị (*): thay thế cho 1 chuỗi các kí tự

Công thức Match sở hữu kí tự đại diện được dùng trong trường hợp bạn muốn sắm vị trí của một đôi kí tự hoặc một phần của chuỗi văn bản. Để minh hoạ rõ hơn, chúng ta hãy xem thí dụ sau

Ví dụ bạn  1 danh sách những người bán trong khu vực và doanh số bán hàng của họ trong tháng vừa rồi. Ta muốn tìm một người nhưng không nhớ tên

Tên của người bán nằm trong dãy A2:A11, và bạn đang tìm kiếm tên bắt đầu  trong khoảng “Ho”, công thức sẽ như sau:

=MATCH (“Ho*”, A2:A11, 0)

Để công thức linh hoạt hơn, bạn mang thể Đánh giá trị tìm kiếm vào một vài ô (như ô E1 trong thí dụ này), và ghép ô ấy với kí tự đại diện như sau

=MATCH (E1& “*”, A2:A11, 0)

Hàm Match với những ký tự đại diện

Để thay thế một kí tự trong trị giá tìm kiếmtiêu dùng kí tự đại diện “?” như sau

=MATCH (“m?nh”, A2:A11, 0)

Công thức trên hợp  tên Minh và chạy lại vị trí khá của nó là 5

Hàm Match phân biệt kiểu chữ

Công thức phân biệt dạng chữ để trùng  dữ liệu trong Excel là

=MATCH (TRUE, EXACT (dãy kiếm tìmtrị giá kiếm tìm), 0)

Công thức chạy được khi

 • Hàm EXACT so sánh trị giá tìm kiếm mang mỗi nguyên tố của dãy kiếm tìmví như ô được so sánh bằng xác thực, hàm trả giá trị TRUE, trái lại là FALSE
 • Sau ấy, hàm MATCH so sánh TRUE (giá trị kiếm tìm của nó)  trị giá trong dãy được trả lại bởi hàm EXACT, và trả lại vị trí của giá trị trùng trước tiên.

Người dùng nhớ đây là công thức chuỗi nên cần phải ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter

Giả sử trị giá kiếm tìm của bạn ở ô E1 và chuỗi tìm kiếm là A2:A9, công thức như sau

=MATCH (TRUE, EXACT (A2:A9, E1), 0)

>>> Hàm if trong excel

Trên đây là những thông tin cơ bản nhất của hàm Match về cách sử dụng hàm. Chúc bạn thông thạo trong office hơn nhé!