Hướng dẫn dùng hàm round đơn giản trong excel

Hàm làm tròn số trong excel thường là hàm ROUND. Bạn đã biết cách sử dụng hàm round như thế nào chưa? Cùng xemkqxs.net tìm hiểu nhé!

1.Ứng dụng của hàm Round

Hướng dẫn dùng hàm round đơn giản trong excel

Hàm Round được sử dụng để làm tròn số hoặc dãy số bất kỳ. Đó là khi chúng ta làm việc với bảng tính gắn liền với đơn vị tiền tệ (tính lương, chuyển đổi đơn vị tiền tệ, …) hay số trung bình (tính hệ số trung bình, tính giá trị trung bình,…). Lúc này, dùng hàm Round để làm tròn tất cả các cột số trong bảng, khiến trang tính của người dùng trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Việc sử dụng hàm ROUND sẽ giúp bạn giảm thời gian, công sức trong việc tính toán.

2.Công thức Hàm round là gì?

Nhu cầu làm tròn số thì luôn xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực vì vậy sự xuất hiện của hàm ROUND đã giúp người sử dụng giảm thiểu được rất nhiều thời gian cũng như công sức tính toán.

Công thức của hàm làm tròn như sau:

ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau đây:

  • number    Bắt buộc. Số mà ta muốn làm tròn.
  • num_digits    Bắt buộc. Số chữ số mà ta muốn làm tròn số tới đó.

Chú thích

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.
  • Nếu num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
  • Nếu snum_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.
  • Để luôn luôn làm tròn lên (ra xa số không), hãy dùng làm ROUNDUP.
  • Để luôn luôn làm tròn xuống (về phía số không), hãy dùng hàm ROUNDDOWN.
  • Để làm tròn một số tới một bội số cụ thể (ví dụ, làm tròn tới 0,5 gần nhất), hãy dùng hàm MROUND.

3. Ví dụ cụ thể hàm ROUND trong EXCEL

Ví dụ: Round(170.523,-2)=200

– Khi n>0: Ta làm tròn về phía bên phải dấu thập phân (nếu n=1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…)

Ví dụ: Sử dụng hàm ROUND làm tròn cột điểm trung bình cho danh sách sinh viên dưới:

Ví dụ cụ thể hàm ROUND trong EXCEL

Tại ô D6 ta nhập công thức ô D6: =ROUND(D6,1)  

D6: là cột điểm trung bình của sinh viên

n=1: chỉ lấy 1 số bên phải dấu thập phân.

Trường hợp n>0 thường được áp dụng khi tính điểm,… còn n<> thường dùng khi tính bảng lương hoặc hóa đơn mặt hàng có giá trị lớn.

>>> Tham khảo thêm Hướng dẫn cách làm tròn số trong excel đơn giản

Trên đây là công thức và các ví dụ sử dụng hàm Round trong excel. Bạn có thể thực hiện các bài toán làm tròn trong excel đơn giản rồi nhé!