Hàm sumif là gì? Công thức và cách sử dụng

Hàm SUMIF trong Excel được sử dụng rất nhiều trong công việc hằng ngày của các kế toán. Cùng xemkqxs.net xem công thức và cách dùng của hàm sumif nhé!

1.Hàm SUMIF là gì?

SUMIF là hàm dùng để tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện nhất mực, được giới thiệu lần đầu trong Excel 2007. Hàm SUMIF với thể tiêu dùng cho việc tính tổng những ô dựa vào ngày, số liệu và văn bản khớp sở hữu điều kiện đã cung ứng. Hàm này hỗ trợ các phép tính logic (>, <, <>, =) và ký hiệu (*,?) cho phù hợp với từng phần.

Hàm sumif là gì? Công thức và cách sử dụng

Hàm SUMIF  khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong 1 phạm vi nhất quyết, để được tính tổng trong SUMIF các ô đề nghị thỏa mãn điều kiện mà người mua truyền vào thông số criteria. Hàm SUMIF tiết kiệm toàn bộ công sức nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của một tổ chức, doanh số của 1 nhóm viên chức, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian cố định, tổng lương theo điều kiện nào ấy

Mục đích của hàm SUMIF là để tính tổng những số trong khuôn khổ giải quyết được các mục tiêu đã cung cấp. Kết quả trả về là tổng những trị giá đã cung cấp.

2.Công thức hàm sumif

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Tham số của hàm SUMIF:

  • Range: phạm vi những ô bạn muốn Phân tích theo tiêu chí Criteria. các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoăc tên, mảng hay tham chiếu cất số. trị giá trống và trị giá văn bản bị bỏ qua. khuôn khổ được chọn với thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.
  • Criteriatiêu chí xác định những trị giá được tính tổng. Nó  thể là số, biểu thức hoặc 1 chuỗi văn bản.
  • Sum_rangetham số này là tùy chọn, nó sẽ chỉ ra các ô cần tính tổng. giả dụ để trống sum_rangecác ô trong phạm vi Tìm hiểu sẽ được thay thế.

Chú ý khi sử dụng hàm SUMIF

  • lúc sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.
  • Criteria mang đựng chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoắc kép “”.
  • khuôn khổ xác định dạng số sở hữu thể được phân phối là số sẽ không hề sử dụng tới dấu ngoặc.
  • các ký tự ? Và * đều với thể được dùng trong Criteria. 1 dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; 1 dấu sao thích hợp sở hữu bất kỳ chuỗi ký tự nào. giả dụ bạn muốn tậu một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực thụ, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

3.Ví dụ công thức SUMIF

Dưới đây là một số công thức can hệ tới cách dùng những hàm Excel Sumif mang các điều kiện và bộ dữ liệu khác nhau
Hàm sumif nhỏ hơn, lớn hơn hay bằng

Khi dùng công thức tính tổng sở hữu điều kiện Sumif trong excel, kèm theo các toán tử so sánh là 1 số hay chữ dạng text nhớ luân được đóng trong dấu ngoắc kép (“”)

-Có điều kiện lớn hơn (>)
Công thức: = SUMIF(A2:A10,”>5″)
Mô tả: Công thức trả về tổng giá trị to hơn 5 trong ô A2:A10

– Với điều kiện nhỏ hơn (<)
Công thức: =SUMIF(A2:A10),”<10″,B2:B10)
Mô tả: Công thức trả về tổng giá trị trong ô B2:B10 nếu như một trị giá tương ứng trong ô A2:A10 nhỏ hơn 10

– Với điều kiện bằng (=)
Công thức: =SUMIF(A2:A10, “=”&D1) Hay =SUMIF(A2:A10,D1)
Mô tả: Tổng những giá trị trong ô A2:A10 bằng mang giá trị trong ô D1

– Với điều kiện không bằng (<>)
Công thức: =SUMIF(A2:A10, “<>”&D1, B2:B10)
Mô tả: Tổng giá trị trong ô B2:B10 nêu trị giá 1 ô tương ứng trọng cột A không bằng giá trị trong ô D1

-Với điều kiện lớn hơn hoặc bằng (>=)
Công thức: =SUMIF(A2:A10, “>=5”)
Mô tả: Tổng trị giá lớn hơn hoặc bằng 5 trong các ô A2:A10

– Với điều kiện nhở hơn hoặc bằng (<=)
Công thức: =SUMIF(A2:A10, “>=5”)
Mô tả: Tổng các giá trị trong ô B2:B10 ví như một trị giá tương ứng trong cột A nhở hơn hoặc bằng 10

Dùng hàm SUMIF với điều kiện thuộc dạng Text

Lúc sử dụng hàm SUMIF bạn  thể thêm các trị giá tùy thuộc vào ô tương ứng trong các cột chứa text hoặc không

– Điều kiện bằng:

SUMIF(A2:A8,”apple”, C2:C8)
Tổng giá trị trong các ô C2:C8 nếu một ô tương ứng trong cột A cất chính xác từ “apple” và không cất thêm những ký tự khác.
những ô  đựng “red apple” hay “apple!” không được tính

– Điều kiện ko bằng:

=SUMIF(A2:A8, “<>apple”, C2:C8) – Tổng trị giá trong ô C2:C8 nếu 1 ô tương ứng trong cột A cất bất kỳ trị giá nào khác “apple”. nếu một ô đựng “green apple” hay các trong khoảng khác sẽ không được tính
=SUMIF(A2:A8, “<>*apple*”, C2:C8) – Tổng giá trị trong ô C2:C8 giả dụ 1 ô tương ứng trong cột A không đựng trong khoảng “apple”. những ô đựng “green apple” hay những từ khác sẽ ko được tính

>>> Hướng dẫn sử dụng hàm subtotal trong excel

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hàm sumif, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết office khác nữa nhé!