Hàm countif là gì? Cách sử dụng hàm countif trong excel

Hàm COUNTIF là một hàm rất hữu ích trong việc thống kê, báo cáo. Vậy hàm countif là gì? cách dùng hàm countif như thế nào? Cùng xemkqxs.net tìm hiểu nhé!

1.Hàm countif là gì?

Hàm countif là gì? Cách sử dụng hàm countif trong excel

COUNTIF là 1 hàm để đếm các ô đáp ứng một tiêu chí độc nhất. COUNTIF  thể được sử dụng để đếm những ô với ngày, số và văn bản thích hợp mang mục tiêu cụ thể. Hàm COUNTIF tương trợ các toán tử logic (>, <, <>, =) và ký tự đại diện (*,?) Để khớp 1 phần.

Trong hàm COUNTIF chứa 2 hàm. HÀM COUNT sử dụng để đếm không với điều kiện,  hàm IF là với điều kiện. vì vậy hàm COUNTIF là sự kết hợp của hàm COUNT và hàm IF bởi thế sẽ mang tác dụng là đếm sở hữu điều kiện.

2.Công thức hàm Countif

Hàm COUNTIF trên Excel  cú pháp là =COUNTIF(range;criteria).

Trong đó range là phần vùng muốn đếm dữ liệu bắt buộc phải với thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu sở hữu đựng số. các trị giá trống sẽ được bỏ qua. Criteria là phần điều kiện bắt buộc phải với để đếm những trị giá trong range, sở hữu thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý với người dùng:

  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi dùng điều kiện  các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
  • Đối số criteria cần để trong dấu ngoắc kép. ko phân biệt chữ thường hay chữ hoa.
  • Mỗi vùng chọn bổ sung (criteria_range2, criteria_range3,…) phải mang cộng số hàng và cột với vùng chọn 1 (criteria_range1) và những vùng chọn ko nhất định phải liền kề nhau.
  • Điều kiện ứng dụng của mỗi vùng chọn sẽ được ứng dụng cho một ô mỗi lần.
  • ví như điều kiện của vùng chọn tham chiếu tới 1 ô trống thì hàm COUNTIFS coi ô trống là giá trị 0.
  • Trong hàm COUNTIFS, bạn sở hữu thể tiêu dùng những ký tự đại diện như dấu hỏi (?) thay cho bất kỳ ký tự đơn nào và dấu sao (*) thay cho bất kỳ chuỗi ký tự nào trong điều kiện. khi bạn cần tậu 1 dấu chấm hỏi (?) hay dấu sao (*) thực thì hãy gõ dấu ngã (~) ở trước ký tự đó.

3.Cách dùng hàm countif qua ví dụ

Đếm số nhân viên ở bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán và bộ phận kỹ thuật

Criteria_range1 là Bộ phận

Criteria1 là Nhân viên bộ phận kinh doanh

Vì các điều kiện độc lập nhau nên các bộ phận khác làm tương tự.

Hàm COUNTIFS ở đây sử dụng với 1 điều kiện, vì vậy nó tương tự với hàm COUNTIF.

=COUNTIFS($C$2:$C$11,”Kinh doanh”)

=COUNTIFS($C$2:$C$11,”Kế toán”)

=COUNTIFS($C$2:$C$11,”Kỹ thuật”)

Đếm tổng số nhân viên có giới tính Nam, số nhân viên có giới tính Nữ ở bộ phận kinh doanh

Trong trường hợp này cần làm rõ các điều kiện:

Giới tính nam + bộ phận kinh doanh

Giới tính nữ + bộ phận kinh doanh

Ở đây có 2 điều kiện, vì vậy sử dụng hàm COUNTIFS với 2 điều kiện

Cách dùng hàm countif qua ví dụ

>>> thông tin dùng hàm nhân trong excel chuẩn nhất

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về hàm countif, chúc bạn thực hiện thành công các phép tính toán trong excel nhé!