Hàm average là gì? Cách dùng hàm averge trong excel?

Hàm Average trong Excel giúp các bạn tính toán giá trị trung bình cộng cho một dãy số, một mảng hoặc tham chiếu chứa số một cách nhanh chóng và chính xác. Hãy cùng xemkqxs.net tìm hiểu về hàm average là gì nhé!

1.Hàm average là gì?

Hàm average là gì? Cách dùng hàm averge trong excel?

Hàm Average trên Excel  dùng để tính trung bình cộng của 1 dãy số trong bản tính, tương trợ tính toán tốc độ hơn trong dãy số dài.

2.thông tin dùng hàm Average Excel

Cú pháp hàm Average là =AVERAGE(number1,[number2],…).

Trong đó:

  • number1: đối số thứ nhất sở hữu thể là số, tham chiếu ô hoặc khuôn khổ chứa số mà Các bạn muốn tính nhàng nhàng, đề xuất.
  • number2: là những số, tham chiếu ô hoặc khuôn khổ đựng số bổ sung mà Anh chị em muốn tính trung bình tối đa 255 số, tùy chọn.

Người dùng cần lưu ý lúc sử dụng:

  • Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có cất số.
  • Đối số tham chiếu ô hoặc khuôn khổ sở hữu cất giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì hàm tự động bỏ qua, riêng trị giá 0 sẽ được tính.
  • Các giá trị logic, miêu tả số dạng văn bản lúc nhập trực tiếp vào danh sách những đối số trong hàm sẽ được đếm.
    nếu đối số là văn bản hay trị giá chẳng thể chuyển đổi thành dạng số sẽ báo lỗi.

3.Ví dụ về dùng hàm

Cho bảng điểm của 1 số học trò, tính điểm trung bị cộng các môn học của từng học trò. Hãy tính trung bình điểm các môn của học trò

ví dụ

Cả nhà sử dụng công thức ô G6:=AVERAGE(D6,E6,F2)

Muốn tính trung bình cộng của những dãy số tiếp theo thì Các bạn chỉ cần trỏ chuột vào ô kết quả vừa thu được và tiêu dùng chuột kéo xuống những ô phía dưới, sẽ tự động sao chép công thức và hiển thị kết quả các ô ấy. Chỉ cần tính kết quả cho 1 ô bạn đã với thể ra kết quả cho điểm trung bình cho toàn bộ học trò.

Ví dụ về dùng hàm

Hy vọng rằng những thông tin trên bổ ích với bạn đọc! Tham khảo thêm thông tin đổi số thành chữ trong excel